സുമിത്ര കുഞ്ഞമ്മ 7 [റിശ്യശ്രിംഗൻ റിഷി]

Posted by

സുമിത്ര കുഞ്ഞമ്മ 7

Sumithra Kunjamma Part 7 | Author : Rishyasringan Rishi

Previous Part


 

അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി. കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷം തുടങ്ങി.  സുമിത്രയിലെ കാമാഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടതെല്ലാം കൂട്ടുകാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കമ്പയിൻ സ്റ്റഡിയുടെ പേരിൽ  ‘പിക്നിക്’ ഇടക്കിടെ നടന്നു.  സുമിത്രയുടെ മാദകശരീരം ഗോപുവിനും ജയിംസിനും ഒരു ഹരമായി മാറി.  സുമിത്രയ്ക്കും രണ്ടു കുണ്ണകളുടെ ഭാഗ്യവും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ നൽകുന്ന  തുണ്ടു പുസ്തകങ്ങളും നന്ദിനിയുമായുള്ള ചട്ടിയടിയും സുമിത്രയിൽ കാമലഹരി നിറച്ചു.

മകളിൽ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ,  അമ്മ ഭവാനി ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നില്ല. മകൾ യൗവ്വനത്തിലേക്കു കടന്നതുകൊണ്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആവാമെന്നേ ആ പാവം ധരിച്ചുള്ളൂ. ജയിംസിന്റെയും ഗോപുവിന്റെയും കുണ്ണപ്പാലിന്റെ എഫക്ടാണെന്നുണ്ടോ അവരറിഞ്ഞു.  എങ്കിലും മകളുടെ മേൽ അവർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. കമ്പയിൻ സ്റ്റഡിയും,  അനാവശ്യമായി പുറത്തു പോകുന്നതും വിലക്കി.  പ്രായമായ പെണ്ണ്.  നാളെ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  എന്തെങ്കിലും പേരുദോഷം കേൾപ്പിച്ചാൽ കുടുംബത്തോടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.  അതുകൊണ്ട് കമ്പയിൻ സ്റ്റഡി അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നന്ദിനിയെ, സുമിത്രയുടെ വീട്ടിലേക്കു വിളിക്കാൻ  ഭവാനി നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ സുമിത്രയുടെ ‘പിക്നിക് ‘ മുടങ്ങി.  സുമിത്ര  എന്ന കാട്ടുകഴപ്പിക്ക് അതൊരു കനത്ത അടിയായിരുന്നു.  ജയിംസിന്റെയും ഗോപുവിന്റെയും കുണ്ണകളുടെ സ്ഥാനം  വഴുതനങ്ങയും  നേന്ത്രക്കായയും ഏറ്റെടുത്തു. എന്നാലും ഉപ്പോളം വരുമോ ഉപ്പിലിട്ടത്. സുമിത്രയുടെ നെയ്പൂർ, ഒരു കുണ്ണയ്ക്കായി ദാഹിച്ചു.

സുമിത്രയുടെ വീട്ടിലെ പുറം പണിക്കാരനായിരുന്നു,  രാഘവൻ. അൻപതു  വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള, കറുത്ത,  ദൃഢമായ പേശികളുള്ള ഒരാൾ.

ഒരു ദിവസം യാദൃച്ഛികമായി സുമിത്ര ആ കാഴ്ച കണ്ടു.  രാഘവൻ കിറിയിട്ട വിറകുകളെല്ലാം എടുത്തു കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു. അടുക്കളയുടെ വാതിലിൽ നിന്ന് അതു വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. സുമിത്ര.  അയാളുടെ ഉരുണ്ട മസിലും മറ്റും സുമിത്ര കൌതുകത്തോടെ നോക്കി നിന്നു. വിയർപ്പു തുള്ളികൾ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന അയാളുടെ ശരീരം കണ്ട സുമിത്രയിൽ കാമമുണർന്നു. വിറകെടുക്കാൻ കുനിഞ്ഞ അയാളുടെ അണ്ടർവെയറിനിടയിലൂടെ കുണ്ണ പുറത്തു  ചാടി. അതു കണ്ട സുമിത്രയുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു. നല്ല ഒത്ത നീളവും വണ്ണവുമുള്ള കരിങ്കുണ്ണ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *