അമ്മയും അനിയെതിയും മുറപെണ്ണും പിന്നെ എന്റെ റാണിമാരും 2 [SM]

Posted by

അമ്മയും അനിയത്തിയും മുറപ്പെണ്ണ് പിന്നെ എന്റെ റാണിമാരും 2

Ammayum Aniyathiyum Murapennu Pinne Ente Raanimaarum 2 | Author : SM

Previous Part

 

ഡ്രസ്സ്‌ ഇടാൻ തുടങ്ങാൻ ആണ് പെട്ടന്ന് ചാരി ഇട്ട വാതിൽ ശക്തിയിൽ തെള്ളി തുറന്നു ഞങ്ങൾ പേടിച് നോക്കുബോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കി കോപത്താൽ ജോലിക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകൾ ….. കഥ ഇവിടെ വേര.

 

രവുദ്ര രൂപവും പിടിച്ച ദേവിയെ പോലെ ഡോർ പിടിച്ചു ലെച്ചു നിക്കുന്ന. അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണീർ ധാരയായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടെയിരിക്കുന്ന. കാർത്തു പെട്ടന് ഡ്രെസ് എടുത്തു എന്റെ പുറകിൽ വന്നു ഇടാൻ തുടങ്ങി. ലെച്ചു ഈ രൂപം ഞാൻ നോക്കി നിന്നും ഒരു ചെറിയ പേടിയും ഒണ്ടായിരിന്നു. അവൾ കൈയിൽ ഇരുന്ന ഫോൺ എറിഞ്ഞു ഓടി എൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നെ കർത്തുനെ പിടിച്ചു അവളുടെ കവിളിൽ ഒരു അടികൊടുത്തു.

 

നീ എന്റെ ഏട്ടൻ എടുത്തു അഴിഞ്ഞു ആടാൻ വന്ന ആണോ ഡി വൃത്തികെട്ടവളെ എന്നു പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി കൊടുത്തു നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടേ ഏട്ടൻ എടുത്തു ഇതുപോലെ ഒന്നും കാണിക്കരുത് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പിടിച്ചു മാറ്റാനും. ഏട്ടൻ മാറിനിക്ക് ഇവൾ എന്നു. ഞാൻ ലെച്ചു പിടിച്ചു മാറ്റി എന്നിട്ടും അവൾ കുതറി മാറാൻ നോക്കി ഒരു വഴിയും കാണാതായപ്പോൾ ലെച്ചവിന്റ കവിളിൽ ഒരണം കൊടുത്തു.

 

ഏട്ടാ ഏട്ടൻ ഇവക്കു ഈ വൃത്തി കെട്ടവൾക്ക് വേണ്ടി ആണോ അവളുടെ സ്വഭാവം എനിക്കുമാത്രമേ അറിയൂ ഇവക്കു വേണ്ടി എന്നെ തല്ലി എല്ലാ. ഇവൾ വൃത്തി കെട്ടവൾ ആണെകിൽ നീ എന്തിനാ ഇവളുടെ കൂടെ കൂട്ടു കൂടിയ. ലെച്ചു ഒന്നും പറയെത ഔട്ട്‌ ഹൗസ് നിന്നും വീട്ടിൽ ഒട്ടു ഓടി. ഏട്ടൻ അവളെ തലണ്ടായിരിന്നു അവക്ക് ഏട്ടൻ എന്നു വെച്ചാൽ ജീവന അവള് ഇത് സഹിക്കുകയില്ല ഇനി അവൾ എല്ലാരോടും പോയി പറയുമോ. അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പുറത്തോട് ഇറങ്ങി വാ നീ എന്തിന് അതെ എടുക്കുന്ന.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *