മൊഞ്ചത്തി [സക്കീർ]

Posted by

മൊഞ്ചത്തി

Monchathi | Author : Sakeer

 

കന്നി        സംരഭമാണ്              എന്റെ ത്   .

ഒരു        പരീക്ഷണം

തുടക്കക്കാരന്റെ       പരിഭ്രമവ      പതർച്ചയും     വേണ്ടൂവാളം    ഉണ്ട്

തെ റ്റ് കുറ്റങ്ങൾ  ചൂണ്ടിക്കാട്ടി    എന്നെ       നേരെയാക്കണം…

അഭിപ്രായം      എന്തും    അറിയിക്കണം…

ഇതിൽ       കമ്പിയുടെ      നിഴലാട്ടം       മാത്രം.

പോകപ്പോക       മൂക്കും…

ഇനി     കഥയിലേക്ക്

 

 

18  വയസ്സ്      തൊട്ട്        ഇഷ്ടമായിരുന്നു      സന്ദീപിനെ       പ്രീതിക്ക്

ചേട്ടന്റെ      കൂടെ      വീട്ടിൽ    വരുമ്പോൾ        ഒളിഞ്ഞും   തെളിഞ്ഞും          കണ്ട്     കണ്ട്    ഒടുവിൽ           ഒരു      ‘ ഇത് ‘ മനസ്സിൽ   തോന്നി      തുടങ്ങിയതാ…..

മാറിൽ        മുഴുപ്പും      മുലക്കണ്ണിന്റെ         തെറിപ്പും    ഒക്കെ   ആയപ്പോൾ          താൻ       ഒരു      പെണ്ണായി         എന്ന      തോന്നൽ        മനസ്സിൽ          ഉടലെടുത്തു…

കക്ഷത്തിലും        പൂർ പ്രദേശത്തും         നനുത്ത      രോമങ്ങൾക്ക്         കറുപ്പേറി…. മറ്റാർക്കോ          ആണ്        താൻ      ഇനിയെന്ന         തോന്നൽ..

അതിന്     ശേഷം       സന്ദീപിനെ       ഒരു      പ്രത്യേക       രീതിയിൽ     കണ്ടു തുടങ്ങി….

ചേട്ടൻ           വരുമ്പോൾ      കൂടെ    ‘ ആളുണ്ടോ’ എന്ന്          അറിയാൻ       വെറുതെ       ഒരു        മോഹം…  ഇടം കണ്ണിട്ട്          ഒരു     എത്തി നോട്ടം…

മുലകൾ        കൊഴുത്തുരുണ്ടു….. കക്ഷത്തിലും          പൂർ ചെപ്പിലും      മുടിക്ക്         എണ്ണക്കറുപ്പ്…  എന്നും      കാണാൻ           മോഹം      വല്ലാതെ       ഉദിച്ചു…

മാസങ്ങളും       വർഷങ്ങളും     കൊഴിഞ്ഞു പോയി…..

പതിനേഴിന്റെ       തിരുമുറ്റത്ത്        തത്തിക്കളിക്കുമ്പോൾ        ഒരു     നാൾ          സന്ദീപ്        തന്റെ      മോഹം          അറിയിച്ചു

‘ പ്രീതിയെ      എനിക്ക്       തരുമോ…..?  പൊന്ന്    പോലെ     ഞാൻ       നോക്കും…’

പ്രീതിയുടെ        വീട്ടുകാർക്ക്       തലേന്നേ         സമ്മതം.

‘ ഞങ്ങൾക്ക്         സമ്മതമാ      നൂറ്   വട്ടം…   എങ്കിലും       കാർന്നോ മ്മാര്   വേണ്ടേ        തീരുമാനം     എടുക്കാൻ….. ‘

പ്രീതിയുടെ        അച്ഛനും അമ്മയും    ഒരേ        സ്വരത്തിൽ      പറഞ്ഞു..

ഉമ്മറ      കതകിന്റെ        മറയത്ത്    ഒളിഞ്ഞ്  കേട്ട        സന്തോഷ വർത്തമാനം 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *