അമ്മ നിലാവ് 2 [നിത]

Posted by

അമ്മ നിലാവ് 2

Amma Nilavu Part 2 | Author : Nitha | Previous Part

 

കല്യാണം നടക്കുന്ന അന്ന് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടങ്കിലും … മിണ്ടാൻ പോലും പറ്റിയില്ല … കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനേങ്കില്ലും വീട്ടിൽ എത്തിയാ മതി എന്ന ചിന്ത ആണ് എനിക്ക് …  ഇനലേ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ കുടിച്ച അമ്മയുടേ പാലാഴി … വീണ്ടും നുകരാൻ എന്റെ ഉള്ളം കൊതിച്ചു …

 

എന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് ആ തിരക്കിലും ഞാൻ ആ രതിപുഷ്പതേ മതിവരുവോളം നുകർന്നു …  അമ്മയുടേ ചന്തി കുടങ്ങളേ കണ്ടപ്പോ എന്തോ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി … കാരണം അവയേ ഒന്ന് താലോലിക്കാൻ എനിക്ക് സാതിച്ചിലലോ എന്ന കുറ്റബോദ്ധം മനസിൽ നിറഞ്ഞു …..

 

പലപ്പഴും അമ്മയുടേ കണ്ണുകൾ എന്നിൽ ഉടക്കു പോൾ ഒരു … നീർവൃതി ആ മുഖത്ത് വിരിയുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ….

 

അങ്ങനേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പൂവാൻ ഒരിങ്ങി …

 

അവിടേ നിൽക്കാൻ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നങ്കിലും …. അമ്മയുടേ മധുനുകാരാൻ കൊതിക്കുന്ന എന്റെ മനസ് അതിന് സമതിക്കുമോ …    പിടിച്ച പിടിയാൽ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ … അമ്മയുടേ മുഖത്ത് ഒരു കള്ളച്ചിരി ഇടക്ക് എത്തി നോക്കിയിരിന്നു…

 

 

 

ബൈക്കിൽ എന്റെ തോളിൽ കൈ ചേർത്ത് ഇരിക്കുമ്പഴും അമ്മ മൗനം മായിരുന്നു….    ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല വേകം വീട്ടിൽ എത്താനുള്ള തിരക്ക് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ….

 

വീട്ടിൽ എത്തി വീടിന്റെ പൂട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയേ വിജയ ചിരിയോട് കൂടി ഒന്ന് നോക്കി ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *