കൊലുസിട്ട കാല് [RANJU]

Posted by

കൊലുസിട്ട കാല്

Kolusitta Kaalu | Author : Ranju

 

ഞാൻ ജയ…കൊലുസും മിഞ്ചിയും കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എഴുതിയതാണ് ഇത്. കാരണം ഞാൻ കാരണം ആ കഥയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്… എൻ്റെ കഥ പറയാം.

ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഒരു കോളനി പോലെ സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ ധാരാളം ആൺപിള്ളേരുണ്ട്. അത് തന്നെയല്ല ഞങ്ങൾടെ വീടിന്നടുത്തു കൂടെയാണ് കനാൽ ഒഴുകുന്നത്. ആ കനാലിലാണ് ഞാനടക്കം എല്ലാവരും വൈകുന്നേരം കുളിക്കാൻ പോവുന്നത്.ആ പോക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊച്ചുവർത്താനം എല്ലാം പറയുന്നത്.ഈ കനാൽ അത്യാവശ്യം ആഴമുണ്ട്.ഞങ്ങൾടെ മുമ്പിലായിട്ടാണ് ആൺകുട്ടികൾകനാലിൽ എടുത്തു ചാടി കുളിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയ അണ്ടി എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഞങ്ങൾ പറയും ദേ നോക്കിയേടി ചെറിയ കുടപ്പൻ പോലെ അവന്മാരുടെ അണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കളിയാക്കി ചിരിക്കും.

അങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ എന്നും കുറച്ച് ആൺ പിള്ളേരുടെ സാധനം സ്ഥിരം കാണാറുണ്ട്. അവന്മാർ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലുമില്ല.അങ്ങിനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്കു കൂട്ടുകാരിയുടെ 18 വയസുള്ള മകനേക്കറിച്ച് പറയുന്നത്.കാരണം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ അവൻ്റെ സാധനം ചെറുതാണ്. നല്ലവണ്ണമുണ്ട് പക്ഷേ സാധനം തീരെച്ചെറുതാ ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചു അപ്പാൾ പറഞ്ഞു അത് പ്രായമാവുമ്പോൾ ശരിയാവും എന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് നമ്മുടെ കാലുകൊണ്ട് നല്ല ഒന്നാം തരം ചികത്സയുണ്ടല്ലോ എന്ന്.

പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരിയോട് നീ ഫുട് ജോബ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്ന്. അവൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലാ എന്ന്. എന്നാൽ വാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം അവൾ പറഞ്ഞു ഒക്കെ

അവൾ പറഞ്ഞു ചേച്ചി പറയൂ കേൾക്കട്ടെ എന്ത ഈ ഫുട് ജോബ് ? പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കാലുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രയോജനമുണ്ടെന്നറിയാമോ? കൂട്ടുകാരി ആ … അറിയില്ല. നടക്കാൻ അല്ലാണ്ടെന്താ എനിക്കറിയില്ല.

എന്നാ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ കാല് വിരൽ കൊണ്ട് ഒരു സൂത്രമുണ്ട്. അത് എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവിൻ്റെ അണ്ടിയിൽ കാൽ കൊണ്ട്….. ഒരു സൂത്രം ഒപ്പിക്കുമെന്നും ഞാൻ .

ചേച്ചി പറ….
ഞാൻ കാൽവിരലിൻ്റെ അതായത് തള്ളവിരലിൻ്റെയും അപ്പുറത്തെ വിരലിൻ്റേയും ഇടയ്ക്ക് വച്ച് അണ്ടി ഇറുക്കി വലിച്ച് നീട്ടും.. എന്നിട്ട് വിരൽ കൊണ്ട് താഴേക്ക് ഇറുക്കി താഴ്ത്തും അന്നേരം ആ ചുവന്ന തക്കാളിപ്പഴം പോലെ ഒരു വെട്ട് ഇങ്ങിനെ തൊലിഞ്ഞ് വരും. എന്നിട്ട് മറ്റേ കാലുകൊണ്ട് ആ ചുവപ്പിൽ ഇറുക്കി വലിച്ചു നീട്ടും അന്നേരംഭർത്താവിൻ്റെ സന്തോഷം ഒന്നു കാണണം.

ആണോ ചേച്ചി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *