യോനി പുരത്തെ ചന്തുവിന്റെ ലിംഗ യോഗം [Sahebji]

Posted by

യോനി പുരത്തെ ചന്തുവിന്റെ ലിംഗ യോഗം

Yoni purathe Chanthuvinte Linga Yogam | Author : Sahebji

 

പഴയ കാലത്തേ രാജ / രാജ്ഞി ഭരണം അടിസ്ഥാനം ആക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കഥ ആണ് ഇത്, തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഷെമിക്കുക, അവസരത്തിന് അനുസരിച്ചു കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണം തനി നാടൻ ശൈലി ലേക്ക് മാറുന്നതാണ്, ആസ്വദിക്കൂ , അഭിപ്രായം പറയു,

യോനി പുരത്തെ ചന്തുവിന്റെ ലിംഗ യോഗം.
യോനി പുരം, ആ രാജ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം ഉണ്ട് ,
കാരണം അവിടെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ആയിരുന്നു, മാലിനി റാണി ആയിരുന്നു യോനി പുരം ഭരിച്ചിരുന്നത് , പുരുഷന്മാർ ഏറെ പേരും യുദ്ധം മൂലം കൊല്ലപ്പെട്ടു, വല്യ സമ്പന്ന രാജ്യം ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ എപ്പഴും യോനി പുരവുമായി യുദ്ധം നടത്തി, യുദ്ധം ചെയ്യാനും മറ്റും ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ, റാണി – മാലിനിയുടെ ഭര്ത്താവ് ശത്രുക്കളും ആയി ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു , രാജ്യത്തെ പുരുഷന്മാർ എഴുപതു ശതമാനം യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു , യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന വൃദ്ധന്മാരും , പതിനെട്ടു വയസിനു താഴെയുള്ള ആൺ കുട്ടികളും, പിന്നെ സേനയിലെ കുറച്ചു പുരുഷന്മാരും, മന്ത്രിമാരും മാത്രമേ യോനി പുരം രാജ്യത്തു ശേഷിച്ചുള്ളൂ, പക്ഷെ രാജ്യത്തെ കാത്തു രക്ഷിച്ചത് സേനാധിപതി കറുപ്പൻ ആയിരുന്നു, വീര സൂര പരാക്രമി ആയ കറുപ്പൻ ഉള്ള കാലത്തോളം രാജ്യം സുരക്ഷിതം ആണ് എന്ന് മാലിനി റാണിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.

മാലിനി റാണി – ഉഫ്ഫ്ഫ് , അവൾ ആ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരി ആയ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു, അതി മനോഹരമായ കണ്ണുകളും ,വെളുത്തു തുടുത്ത ആപ്പിൾ കവിളുകളും , ചുവന്ന റോസ് പൂവിന്റെ നിറമുള്ള എപ്പോഴും നനവുള്ള മൃദുല ചുണ്ടുകളും ഉള്ള അതീവ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് ആയിരുന്നു ,മാലിനി ദേവി . രാജാവ് മാത്രമേ അവളെ പരിപൂർണ നഗ്നയായി കണ്ടിട്ടുള്ളു , പക്ഷെ ആ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും അവളെ രഹസ്യമായി കൊതിച്ചിരുന്നു . മോഹിച്ചിരുന്നു , മാലിനി റാണി സമീപത്തു കൂടെ പോയാൽ ചന്ദനം മണക്കും എന്ന് വരെ അയൽ നാടുകളിൽ ശ്രുതി ഉണ്ടായി, അത്ര കണ്ടു അവളുടെ സൗന്ദര്യം എല്ലാ നാടുകളിലും അറിയപ്പെട്ടു. അവളുടെ മകളും അതീവ സുന്ദരി ആയിരുന്നു, ശില്പ തമ്പുരാട്ടി , അമ്മയുടെ അഴകും സൗന്ദര്യവും അതെ പോലെ അവൾക്കും ലഭിച്ചു , മകൻ ആദി വിവാഹം പ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്നു, യുദ്ധം കാരണം ഇത് വരെ നടന്നില്ല, ആലോചനകൾ പല രാജ്യത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്..

ഡാ ചന്തു , ഡാ ചന്തു, ആ വിളികേട്ടാണ് ചന്ദു കണ്ണ് തുറന്നതു ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *