എന്റെ മോഹങ്ങൾ [Sam]

Posted by

എന്റെ മോഹങ്ങൾ

Ente Mohangal | Author : SAM

ഞാൻ രാജീവ് 34 വയസ് കൊച്ചിയിൽ അക്കൗണ്ടന്റാണ് എന്റെ ഭാര്യ രമ്യ 30 വയസ

എന്റെ മനേജറുമായി (പേര് കുമാർ ) ഞാൻ നല്ല അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു കാരണം ,അയാളെ കൊച്ചി മുഴുവൻ പരിചയപെടുത്തിയത് ഞാനായിരുന്നു മാനേജർക്ക് പ്രായം 45 .നല്ല ഉറച്ച ശരീരം കയ്യിലും നെഞ്ചിലും നിറയെ രോമം , ഭാര്യ (പേര് വീണ ) ട്രിവണ്ടർതാണ് ,വീക്കിലി മാത്രമേ കുമാർ ട്രിവാൻഡ്രം പോകൂ …

 

ഞങ്ങൾ നല്ല കമ്പനിയായത്കൊണ്ട് ഓഫീസ് കഴിഞു നെരെ കുമാറിന്റെവീട്ടിൽപോയി 2 എണ്ണം അടിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിൽപോകാറ്‌ വള്ളമടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾപലതും സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണുവിഷയങ്ങൾവരെ അതൊരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെപ്പറ്റിയായിരുന്നില്ല ,

ഒരിക്കൽ എന്റെ ഭാര്യ അവളുടെവീട്ടിൽപോയപ്പോൾ ഞാനും കുമാറുംകൂടി എന്റെവീട്ടിൽ വെള്ളമടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇടയ്ക്കു മൂത്രമൊഴിക്കാനായി അയാൾ ബാത്‌റൂമിൽ കയറി , തിരിച്ചുവരാൻ താമസിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാൻചെന്നുനോക്കി ഡോർ ചാരിയിട്ടേയുള്ളു ,ഡോറിന്റെ വിടവിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് അയാൾ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ബ്രാ കയ്യിലെടുത്തുനിക്കുന്നതാണ് ,

 

അവൾപോകാന്നേരം ബാത്‌റൂമിൽ മാറിയിട്ടടരുന്നു ആ ബ്രാ ,അയാളത് മണത്തുനോക്കി ഉമ്മവച്ചു. ,സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ബ്രാ വേറൊരാളെടുത്തു മണത്തുനോക്കുന്നതും ഉമ്മവക്കുന്നതുംകണ്ട എനിക്ക് ദേഷ്യത്തിനുപകരം ലിംഗം ബാലംവെക്കുകയാണുണ്ടായത്,കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിൽ ഓർക്കാറുള്ള ഒരു ഫാന്റസി ആയിരുന്നു വൈഫ് വേറൊരാളുമായി സെക്സ് ചെയ്യുന്നത് , പുറത്തു എന്തോഒച്ചകേട്ട് ഞാൻ റൂമിനുപുറത്തിറങ്ങി ഉടനെ അയാളും ഇറങ്ങി .

 

ഞാൻ ഒന്നുമറിയാത്തപോലെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.പക്ഷെ മനസിലൊരു മോഹമുദിച്ചു എന്റെഭാര്യയെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊരു കമ്പിസംസാരം ഇയളെക്കൊണ്ടുപറയിക്ണം കു‌ടെ ഇയാളുടെ ഭാര്യയെപ്പറ്റിയും സംസരിക്കണം ,അന്ന് പതിവിലുംകൂടുതൽ അയാൾക്ക്‌ ഞാൻ മദ്യം ഒഴിച്ചുകൊടുത്തു. ഫിറ്റായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെണ്ണുവിഷയം എടുത്തിട്ടു ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *