യാത്രക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് 4 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

Posted by

യാത്രക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് 4

Yaathrakkarante Shradhakku Part 4 | Author : Kundan Payyan

Previous Part ]

 

എന്റെ വായ കുത്തി തുറന്ന് അയാൾ അയാളുടെ ഉറങ്ങി കിടന്ന കുണ്ണ എന്റെ വായിലെയ്ക് കുത്തി നിറച്ചു. പാൽ കളഞ്ഞു ഷീണിച്ച കുണ്ണ ആയിരുന്നു എങ്കിലും നല്ല വലിപ്പം ആയിരുന്നു അതിന്. അയാൾ ആ കുണ്ണ എന്റെ വായിൽ കയറ്റി വച് അയാളുടെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ തല കുടുക്കി വച്ചു ദൈവം തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും ആ കുണ്ണ എനിക്ക് വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
ഉറക്കത്തിലേക്ക് മെല്ലെ വഴുതി വീഴുമ്പോൾ പോലും ആ വായിൽ കിടന്ന കുണ്ണ അവസാനത്തെ തുള്ളി ചുരത്തി എന്റെ വായിലേക്ക്.
എന്റെ വായുടെ ചൂടിൽ അയാളുടെ കുണ്ണ മെല്ലെ തരിച്ചു. ഒന്ന് തുളുമ്പി.ഒരു തുള്ളി കൂടി അയാളുടെ കൊഴുത്ത കുണ്ണപ്പാൽ എന്റെ വായിലേക്ക് ഒലിച്ചു വന്നു. ആഹ് കുണ്ണ ഒന്ന് കൂടെ ശക്തിയായി. വീണ്ടും ഒരു അംഗത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന പോലെ.
ഞാൻ മെല്ലെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു.

……………………………………………………….
തുടരുന്നു.

……………………………………………………….
രാത്രിയിൽ പിന്നീട് എപ്പളോ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവിച്ചാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്. കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു മൂടൽ പോലെ . എന്റെ വായിൽ എന്നെ ശ്വാസം വലിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ എന്തോ ഒന്ന്. ഒരു വടി എടുത്ത് എന്റെ വായിൽ ഇറക്കി വച്ചത് പോലെ. എന്റെ അടുത്ത കിടക്കുന്ന ഘടകടിയന്റെ മുരൾച്ചയും മൂലളും ഞാൻ കേട്ടു അയാളുടെ ആ തുടകളുടെ ഇടയിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ. എന്റെ വായിൽ അയാൾ ഇറക്കി വച്ച അയാളുടെ കുണ്ണ ഒരു അധികായനെ പോലെ എന്റെ അണ്ണാക്കിൽ വലിച്ചു നീട്ടുന്നു. അതിന്റെ വേഗത കൂടി. അതിനൊപ്പം തന്നെ അയാളുടെ ശബ്ദങ്ങളും. തുടകൾ കൊണ്ട് എന്റെ കഴുത രണ്ടും അമർത്തി പിടിച്ചു അയാൾ അയാളുടെ കുണ്ണ എന്റെ വായിൽ അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.

വേഗത കൂടി കൂടി വന്നു. ഒടുക്കം അത് പെട്ടന്ന് നിലച്ചു. അയാളുടെ കുണ്ണ എന്റെ വായിൽ കിടന്ന് വെട്ടി വിറച്ചു. എന്റെ വയറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അയാളുടെ കുണ്ണപ്പൽ അയാൾ ഒഴിച്ച്. അയാളുടെ കുണ്ണപ്പാൽ എന്റെ വായിൽ നിറഞ്ഞ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി. എന്റെ ചുണ്ടിനിടയിലൂടെ ആ ചൂട് പാൽ കിടക്കയിലേക്കുമ് അയാളുടെ കാലിലേക്കും എന്റെ നെഞ്ചിലേക്കും ഒഴുകി. തിരിച്ചു ഒന്നും പറയാൻ ആവാതെ ഞാൻ അയാളുടെ കാലിനിടയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. അയാളുടെ കുണ്ണ അപ്പോഴും എന്റെ വായിക്കകത് തന്നെ ആയിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *