ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം 4 [Arhaan]

Posted by

ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കഥയ്ക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി പറയുന്നു..

 

ഈ കഥ ശരിക്കും ഒരു 2 പാർട്ടിൽ തീർക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രതികാര കഥ ആണ്..അത് വലിയ കഥ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഉള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുടുങ്ങി പോയതാണ്…

ഇതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെറും ഫിക്ഷൻ ആണ്..ഒരിക്കലും ജീവിതതിൽ നടക്കില്ല..അത് അങ്ങനെ കാണണം..അല്ലാതെ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ജീവിത്വവും വച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യരുത്..

 

ഇളയമ്മയോടുള്ള പ്രതികാരം 4

Elayammayodulla Prathikaaram Part 4 | Author : Arhaan

Previous Part ]

 

ഇതെല്ലാം ഓർമ വന്നപ്പോൾ മരവിച്ചുപോയി..ഇണലെ രാത്രി ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചുകൂട്ടിയെ…അപ്പോഴാണ് ടീച്ചർ അനങ്ങുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്…

 

എനിക്ക് പേടി ആവാൻ തുടങ്ങി…എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർക്ക് ഒന്നും ഓർമ ഇല്ല എന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങി..എന്നാൽ ടീച്ചർ എഴുന്നേറ്റു ശരീരം മൂടുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല..ടീച്ചർ എന്റെ അടുത്തുവന്നു എന്റെ ചുണ്ടിൽ ആഞ്ഞു ചുംബിച്ചു.. ഞാൻ ഞെട്ടി പോയി…ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു….

 

“ടീച്ചറെ..”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *