അമ്മ നിലാവ് [നിത]

Posted by

അമ്മ നിലാവ്

Amma Nilavu | Author : Nitha

 

വെല്യച്ഛന്റെ മോളുടേ കല്യാണം അതിന് തലേ ദിവസം കാലത്തേ ഇവിടേക്ക് വന്നു ഞാനും അമ്മയ്യും.. എന്നേ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലലേ എന്റെ പേര് വിനു.അമ്മയുടേ പേര് വിജിനി. അമ്മയെ കണ്ടാൽ 22 വയസ് ഉള്ള ഒരു മകൻ ഉണ്ടന്ന് ആരും പറയില്ല ഇരു നിറം മാണങ്കിലും കാണാൻ പ്രത്യക അഴകാണ് അമ്മക്ക്.അച്ഛൻ എന്നിക്ക് 5 വയസ് ഉള്ളപ്പോ മരിച്ചു.. അപ്പോ ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം.

 

എല്ലാ കല്യായാണവീട്’ പോലേയും പിടിപ്പത് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി അയ്യപ്പോ തലേ ദിവസത്തേ ക്ഷണം സീകരിച്ച് എത്തിതിയവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തും അവർക്ക് മദ്യം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തും ‘ ഒരു വഴിക്കായി.. എവിടേങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നാ മതീന്ന് വിച്ചാരിച്ച് ഇരിക്കുമ്പഴാണ് മാമ്മന്റെ സൽപുത്യൻ. ഒരു കുപ്പി മേജിക്ക് മുമന്റ് മായി വരുന്നത്. അപ്പോ പന്തതലിലേ തിരക്കല്ലാം ഒരു വിധം ഒഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കിടക്കാൻ ഉള്ള വഴിി നോക്കുകയായിരുന്നു .പിന്നേ ഒന്നും നോക്കി ഇല്ല. കുറച്ച് ബീഫ് ഒരു ഇലയിൽ’ പൊതിഞ്ഞ് നേരേ വീടിന്റെ പുറകിൽ ഉള്ള വാഴത്തോട്ടത്തിലേക്ക് വച്ച് പിടിച്ചു. പിന്നേ അതിന്റെ അടപ്പ് തുറന്ന് അതിലേ തേൻ നുകർന്നു. അവൻ അതിനിടക്ക് ‘ഫോൺ തുറന്ന് എന്തോ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു..

 

,,ചന്തൂ നീ എന്തുട്ടാ മിണ്ടാതെ ഇരിിക്കുന്നേ എനിക്കാങ്കിൽ വെള്ളം മടിക്കുമ്പോ എന്തങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇരിക്കണം നീ ആ ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചെ…

ടെച്ചിൻസ് ആയി കൊണ്ട് വന്ന ബീഫ് കുറച്ച് വായിൽ ഇട്ട് വിനു പറഞ്ഞു..

,, എന്റെ വിനൂ നീ ഒന്ന് ഇത് കണ്ടേ ഇതു പോലത്തേ മുതൽ ഒക്കെ എവിടേ പോയി കിടക്കുന്നു…

വിനു ഒഴിഞ്ഞ ക്ലാസിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് മദ്യം നിറച്ച് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഇരുന്നു..

അപ്പോഴാണ് വിനു അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് ചന്തു നല്ല അടിപൊളി’ പീസ് കാാണുകയാ.. അതും നല്ല അലുവ പോലത്തേ പെണിനേ ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരൻ അവളുടേ ചുവപ്പ് നിറഞ്ഞ പൂറ്റിൽ അടിച്ച് കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്.. അതലാം കണ്ട് അവനും ചെറിയ്യ തരിപ്പ്’ കേറി തുടങ്ങി.. ആ Video കണ്ട് അവർ ആ കുപ്പി തീർത്ത് കിടക്കാനായി ഉള്ള സ്ഥലം നോക്കി നടന്നു.

പന്തതലിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം കണ്ടപ്പോ ചന്തു അവിടേ സെറ്റായി.. വിനു കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലം നോക്കി നടക്കുമ്പഴാണ് ആ വിളി അവനേ തേടി വന്നത്…

ശൂ…. ശൂ…. ടാ….

അവൻ നോക്കിപ്പോൾ അമ്മയാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *