ഗിരിജ 3 [വിനോദ്]

Posted by

ഗിരിജ 3

Girija Part 3 | Author : Vinod | Previous Part

 

പ്രിയരേ.. ഞാൻ മൊബൈലിൽ ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവാം. .അതുകൊണ്ട് എത്ര പേജ് ഉണ്ടന്നോ അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സോ എനിക്കറിയില്ല. ക്ഷെമിക്കണം

 

മൂത്രം ഒഴിച്ചോ?

കരുണേട്ടൻ ചോദിച്ചു.

 

ഉം.. ഞാൻ മൂളി

 

ശേഷം ടോർച് കരുണേട്ടന്റെ കൈയിൽ കൊടുത്തു. കരുണേട്ടൻ അതു വാങ്ങി മേശമേൽ വെച്ചു.

നീ ഇവിടെ ഇരി.. എനിക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ട്.. കട്ടിൽ കാണിച്ചു കരുണേട്ടൻ പറഞ്ഞു.. എനിക്ക് ആകെ പരുങ്ങൽ. എന്താണ് കരുണേട്ടന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.. അല്ലെ തന്നെ ഈ രാത്രി ഇങ്ങനെ രണ്ടാളും മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ശെരിയല്ല. കുട്ടേട്ടനോ അനുജന്മാരോ അച്ഛനോ അമ്മയോ വന്നാൽ..

 

പേടിക്കണ്ട.. ഇരിക്ക്

കരുണേട്ടൻ വീണ്ടും.. പേടിയോടെ എന്നാൽ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു.കാരണം കരുണേട്ടനെ അങ്ങിനെ ആണല്ലോ കണ്ടിരുന്നത്. മാന്യൻ, വീട്ടിലെ സഹായി.. ഒരു റിട്ടയർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

 

ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയണം.

 

എന്താ കരുണേട്ട

 

നിന്നെ കുട്ടൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും അടിക്കുന്നുണ്ടോ?

 

ആ ചോദ്യം പെട്ടന്ന് എനിക്ക് മനസിലായില്ല.

 

എന്താ കരുണേട്ട

 

നിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഊക്കുന്നുണ്ടോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *