ഉറവിടം 2 [രമണൻ]

Posted by

ഉറവിടം 2

Uravidam Part 2 | Author : Ramanan

[ previous Part ]

( ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കര്യം പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ.ഈ കഥ വയികുന്നവരോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.ഈ കഥയിൽ ഒള്ള കഥാപാത്രം ഞാൻ അല്ല. ഈ കഥയും ഇതിലെ കഥാ പാത്രങ്ങളും വെറും സാങ്കൽപ്പികം ആണ്.ഒരു കഥ ആയി മാത്രം കാണുക .അതുകൊണ്ട് തന്നെ . ആ മനസ്ഥിതിയിൽ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.അല്ലാത്ത പക്ഷം വായിക്കാതെ ഇരിക്കുക.

ഒരു realityum ഇല്ലാത്ത . ഇ കഥ വായിച്ചു എന്നോട് നെഗറ്റീവ് ആയി സംസാരിച്ച സുഹൃത്തുക്കളോട്.ഒരു കര്യം പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ .എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് തോന്നിയ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം ഇല്ല.നിങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക kambimaman നല്ല വെക്തമായി ഓരോ കഥയുടെ മുകളിലും ഏതു കാറ്റെഗറെയിൽ പെട്ട കഥ ആണ് എന്ന് പരെയുനുണ്ട്.എന്നിട്ടും നിങൾ നിഷിദ്ധസംഗമ കഥ ആയ എൻ്റെ കഥ വയുചെങ്കിൽ നിങൾ ഏതു നിലവാരം ഒള്ള ആൾകാർ ആണ് .അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം പല്ലിൻ്റെ ഇട കുത്ത്തെ )

 

അമ്മ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു ചേട്ടനെ.ഞാൻ ബസ്സ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറക്കി.ഞാനും ചേട്ടനും വന്നതെല്ലം ആ കടക്കാരൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു.കടക്കാരൻ ചേട്ടനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി.അവർ അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന്…..

കടക്കാരൻ…. വെല്ലധും നടന്നോ ?

ചേട്ടൻ …..(ഒന്നും അറിയത്തെ രീതിയിൽ ) എന്ത് നടന്നോന്.

കടക്കാരൻ…..അപ്പം തരാം തണ്ണീർ മത്തൻ തരാം .എന്നും പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ വിളിച്ചതോ ?

ചേട്ടൻ…..ശെരിയാണ് അവർ എനിക്ക് അപ്പവും തന്നു തണ്ണീർ മത്തനും തന്നു.അത് നിങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അല്ല.അവർ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് .(എന്നെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു എന്നിട്ട്) അങ്ങനെ വെല്ലോം തെറ്റായി നടന്നാൽ ഈ കോചൻ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വിടുമോ…

” ചേട്ടൻ എന്നോടായി പറഞ്ഞു മോനെ.ഞാൻ പോയി വരാം….ഞാൻ ഓകെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ചേട്ടൻ്റെ പ്രവർത്തി കണ്ട് ഞാൻ വല്ലാണ്ടു ആയി. സാധാരണ ഏതൊരു ആണും കള്ള വെടി വെച്ചാൽ .സ്വയം ആൾ ആകാൻ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കും .ഈ ചേട്ടന് എന്തോ നന്മ ഉണ്ടന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കടക്കാരൻ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോ .എന്നെ അയാൾ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കി.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *