മിനിമോളുടെ ഒലിച്ച കന്തിന്റെ തേൻ നുകർന്ന കുഞ്ഞേട്ടൻ 3 [Kambi Mahan]

Posted by

Minimolude Olicha Kanthinte Then Nukarnna Kunjettan Part 3

Author : Kambi Mahan

[ Previous Part ]

 

മേടത്തിലെ വിഷു മലയാളികൾക്ക്  മറക്കാനാവാത്തതാണ്.

സ്വർണ്ണ മണികൾ  കൈനീട്ടമായി തരുന്ന കൊന്നയും കണിവെള്ളരിയും പുന്നെല്ലും വെള്ളിനാണയങ്ങളും വാല്ക്കണ്ണാടിയും

നിലവിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തില് അണിനിരക്കുന്ന വിഷുക്കണിയും ഒരിക്കലും മായാത്ത ഓര്മ്മകളാണ്.

ഏവര്‍ക്കും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടേയും.

വിഷു ആശംസകള്…..

കമ്പി ആശംസകള്…..

എല്ലാവര്ക്കും കമ്പിമഹാന്റെ  നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും

നല്ല കമ്പിയുമായി———–

നൂറായിരം കമ്പി വിഷു ആശംസകൾ………….

 

 

******************************

കാത്തിരിക്കുക

2021-ഏപ്രിൽ -14 നു വിഷുവിനു

വെടിക്കെട്ടിന്റെ പൊടിപൂരം

നമുക്ക് വേണ്ടി കമ്പി മഹാനിലൂടെ

നമ്മുടെ സ്വന്തം  kambimaman സൈറ്റിൽ

” ചെറിയമ്മയുടെ  വിഷുക്കണിയും വിഷുകൈനീട്ടവും-2 “

 

**********************************

ഞാൻ   അകലെ നിന്നും  കണ്ടു മിനിമോൾ സ്റ്റെപ് കയറി പോകുന്നത്

ഞാനും ഒച്ച ഉണ്ടാകാതെ  അവളുടെ അരികിൽ എത്തി

പെണ്ണ്  കമ്പി മൂത്തു കഴച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *