ഫർസാന ഒരു വെടി [Arshad]

Posted by

ഫർസാന ഒരു വെടി

Farsana Oru Vedi | Author : Arshad

 

ഞാൻ: അത് അങ്ങനെ?? നി നിർത്തി പറയാതെ മുഴുവൻ ആയിട്ട് പറ..

ഫർസാന: കിസ്സ് അടികുമ്പോ ഓക്കെ അവൻ എൻ്റെ പിടിക്കും അപ്പോ ഞാനും അവനെ പിടിക്കും അങ്ങനെ അവൻ എനിക്ക് അത് പുറത്ത് ഊരി കാണിച്ച് തരും…

ഞാൻ: അത് എല്ലാരും അങ്ങനെ അണ്…

ഫർസാന: നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒണ്ടോ??

ഞാൻ: എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല… ഫ്രണ്ട്സ് പറയണത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്…

നി ബാക്കി പറ..

ഫർസാന: അവൻ കാണിച്ച് തരും … ഞാനും തിരിച്ച് കാണിച്ച് കൊടുകും…

ഞാൻ: അങ്ങനെ?? എല്ലാം ഊരി കാണികോ??

ഫർസാന: ഇല്ല… ജസ്റ്റ് ഷർട്ട് ബട്ടൺ ഊരി കാണികും..

ഞാൻ: നിൻ്റെ പൂർ അവൻ കണോ??

ഫർസാന: മം അതും ഞാൻ പാൻ്റ് ജസ്റ്റ് താഴ്ത്തി പൂർ മാത്രം കാണിക്കും..

ഞാൻ: അവൻ തോട്ടിടൊണ്ടോ??

ഫർസാന: ഓ….

ഞാൻ: അവൻ ഇവിടെ ഓക്കെ തോട്ടിടൊണ്ട്??

ഫർസാന: തൊടാൻ ബാക്കി ഒന്നും ഇല്ല… അവൻ എൻ്റെ അണ്ടി വായിൽ ഇട്ടോണ്ട് പറഞ്ഞു…

ഞാൻ അവളുടെ കഥ കെട്ടി നല്ല കമ്പി ആയി ഇരുന്നു അവള് വായിൽ ഇട്ടപ്പോൾ അണ് അവൾക്ക് കമ്പി ആയി എന്ന് മനസ്സിലായത് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി ചിരിച്ച് കൊണ്ട് അവള് എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങും മുമ്പ് ഞാൻ ബാക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞു… നിൻ്റെ കുണ്ടി ഓക്കെ പിടിക്കോ??

ഫർസാന: കിസ്സ് അടി തുടങ്ങിയാൽ അവൻ എൻ്റെ മുലയിൽ പിടിക്കും അങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ഞാൻ ഒടനെ അവൻ്റെ സിപ് ഊരി ജെട്ടിയിൽ കൂടി അവൻ്റെ അണ്ടി പിടിക്കും..

ഞാൻ: എനിറ്റ്??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *