എന്ത് ക്യൂടാ സാറിന്റെ വൈഫ് 9 [ശരവണൻ]

Posted by

എന്ത് ക്യൂടാ സാറിന്റെ വൈഫ് 9

Enthu Cutaa Satinte Wife Part 9 | Author : Sharavanan | Previous Part

 

 

കപൂർ ജി                  വർണനാതീതമായ             നിർവൃതിയിൽ             മുങ്ങി      താഴുകയാണ്

കാശ്മീർ             മുതൽ        കന്യാകുമാരി       വരെ          എന്ന്         പറഞ്ഞത്         പോലെ           വിവിധ        പ്രായത്തിലുള്ള           ഒട്ടേറെ      സ്ത്രീകൾ            വദന സുരതം        നല്കി              ആനന്ദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും          ഇത്       പോലെ         ഒരു           അനുഭൂതി       ആദ്യമാണ്

ഇടയ്ക്ക്           എപ്പഴോ          ഇരുവരും            വിവസ്ത്രരായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു

കപൂർ ജി യുടെ         കുണ്ണ        ഇടയ്ക്കിടെ             വായിൽ         നിന്നും       മോചിപ്പിച്ച്          തക്കാളിയെ         െവ ല്ലുന്ന       മകുടത്തിൽ          . സൂര്യ          നാക്ക്     കൂർപ്പിച്ച്            തൊട്ടും         തലോടിയും       ഇരിക്കുമ്പോൾ        കപൂർ         ശീൽക്കാര          ശബ്ദം        പുറത്ത്       വിടും

”  ഹൂ     ഹു       ഹു …..!”

ആവേശത്തോടെ          അതിലേറെ           ആർത്തിയോടെ       കപൂർ          സൂര്യയുടെ          മുഖം       കുണ്ണയിൽ         പിടിച്ചു         ചേർത്ത്      നിർത്തും

ഏഴിഞ്ച്         എങ്കിലും       വരുന്ന       റോസ്         നിറമാർന്ന        കപൂറിന്റ            കുണ്ണ          സൂര്യയ്ക്ക്      ഒരു വിസ്മയാണ്

കൊതിച്ച്          ഊമ്പുമ്പോഴും     ” ഇവനെ” ഉള്ളിൽ          എടുക്കുമ്പോഴുള്ള            ആഗ്രഹത്തിന്       ഒപ്പം         ആശങ്കയും           സൂര്യയുടെ         ഉള്ളിൽ         ബാക്കിയായി

” ഇത്          ഇതു      പോലെ      കടന്ന്         കഴിഞ്ഞാലുള്ള      അനുഭൂതി……”    ഒരു      വശത്തും…… കടക്കാൻ           എടുത്തേക്കാവുന്ന       പ്രയാസം          മറു    വശത്തും…..!”

കയ്ച്ചിട്ട്           ഇറക്കാനും        വയ്യാ…. മധുരിച്ചിട്ട്           തുപ്പാനും     വയ്യാ           എന്ന         പരുവത്തിലാണ്           സൂര്യ       ഇപ്പോൾ…

” ഇത്രയ്ക്           ഗദ      കൊണ്ട്         നടക്കുന്ന         ഒരാൾക്ക്       നിയന്ത്രണം          അസാധ്യം       ആവുമായിരിക്കും….!”

ചുള്ളനെ         നോക്കി                  െ കാതി യോടെ          സൂര്യ      മനസ്സിൽ          പറഞ്ഞു

തങ്ക        നിറമുള്ള    മാറിൽ         ചുരുണ്ട്        സ്പ്രിംഗ്         കണക്ക്     ഇരുന്ന        മുടിയിഴകളിൽ     എത്തിവലിഞ്ഞ്          സൂര്യയുടെ     വിരലുകൾ         ചിത്രം       വരച്ചപ്പോൾ          കപൂർ ജി       ചോദിച്ചു

”  യൂ      ലൈക്ക്      ഹെയറി     മെൻ….?”  ( രോമമുള്ള     പുരുഷന്മാരെ          ഇഷ്ടമാണോ?)

” നോട്ട്        ഹെയറി     െമൻ     , ബട്ട്     മാൻ…..!” ( രോമമുള്ള       പുരുഷന്മാരെയല്ല        പുരുഷനെ…!)

സൂര്യ       കപൂറിനെ    നോക്കി      കണ്ണിറുക്കി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *