അഞ്ചു സുന്ദരികൾ 10 [നരസിംഹ പോറ്റി]

Posted by

അഞ്ചു സുന്ദരികൾ 10

Anchu Sundarikal Part 10 | Author : Narasimha Potty  | Previous Part

 

അവിചാരിതമായി          തന്റെ      ഹസ്സ്          ഒരു       നാൾ        പൂറ്      ചപ്പി        തന്നെ      സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക്   എടുത്ത്        എറിഞ്ഞ      സംഭവം      മെർലിൻ         വിവരിച്ചത്         കേട്ടപ്പോൾ           തന്നെ           സഹിക്കാൻ        ആവാതെ        അതിന്റെ          മുഴുവൻ         സ്പിരിറ്റും        ഉൾക്കൊണ്ട്           മാളു       ഒന്നിന്       പിറകെ          ഒന്നായി           വിരലിട്ടത്          ഒട്ടൊരു       കൗതുകത്തോടെ            െ മർലിൻ       നോക്കി         നിന്നു

 

ഇതിന്        മൂക          സാക്ഷിയായി           എല്ലാം        അറിഞ്ഞ്          ഏറെ         അകലെയല്ലാതെ         മാറി നിന്ന  മുഴു         നഗ്നനായ         ബിനുവിന്റെ       കുലച്ച     കുണ്ണ          മെർലിനും        മാളുവും          യാദൃശ്ചികമായിട്ടാവാം       ആർത്തിയോടെ         നോക്കി      കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു

െമർലിനും          മാളുവും      . പരസ്പരം          വല്ലാത്ത          കള്ളച്ചിരികൾ         പാസ്സ്      ചെയ്തു

മാളു        വിരൽ        പ്രയോഗം       തുടരുന്നത്          കണ്ട                         െ മർലിനും           മാളുവിന്റെ         പാത        പിന്തുടർന്നു

തന്റെ         നേരെ         നാല്       കഴുകൻ          കണ്ണുകൾ             ആർത്തി പൂണ്ട്            നില്പുണ്ട്         എന്ന        തിരിച്ചറിവിൽ            ബിനു      ചൂളി         നിന്നു

രണ്ട്          മരണച്ചരക്കുകൾ       ജനിച്ച      വേഷത്തിൽ          സ്വയം ഭോഗത്തിൽ        മുഴുകി      ഇരിക്കുന്ന     കാഴ്ച         ബിനു        മുഖേന         കൊച്ച്      ബിനുവിലും       ആവേശം      നിറച്ചു

തന്റെ        കുലച്ച      വലിയ       കുട്ടനെ        െ െകക്കുമ്പിളിൽ       ബിനു         ഒളിപ്പിച്ചു

ഇരുവരിലും          ആ       കാഴ്ച       ചിരി        പടർത്തി

” െ െക      എടുക്കാൻ….നിന്റെ      കോയം         ആരും       ഇവിടെ        കാണാത്ത        പോലെ….?”

പാതി       കളിയും        പാതി       കാര്യവുമായി      െ മർലിൻ          കലിച്ചു

” എടീ         മോളെ … നമ്മളെ     ഈ     കോലത്തിൽ          കണ്ട്                         ” അവൻ”       ഉഗ്ര         രൂപം      പൂണ്ട് നില്കു വാവും….. അതാ         അവന്     ചമ്മൽ….”

മാളു         െ മാഴിഞ്ഞു,  ഒരു     ആക്കിയ        ചിരിയോടെ…

” അതല്ലേ        കാണണ്ടത്      നമുക്ക്….  നമ്മൾ        ഈ      നിലയിൽ        നില്കുമ്പോൾ                  ” അവനെ ”     എത്ര     മാത്രം       സ്വാധീനിച്ചു       എന്ന്          അറിയാനുള്ള           അവകാശം          നമുക്കുണ്ട്    … അതേ        ഞങ്ങൾ     ചോദിച്ചുള്ളൂ….. ഞങ്ങൾക്ക്      അത്      കണ്ടേ        തീരൂ..   അല്ലെ ടീ….?”

െമ ർലിൻ           മാളുവിനേയും          കൂട്ടിന്         വിളിച്ചു

വിരൽ         എടുക്കാതെ        തന്നെ             തല     കുലുക്കി          മാളുവും         ഒപ്പം കൂടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *