ബീന ടീച്ചർ 3 [®൦¥]

Posted by

ബീന ടീച്ചർ 3

Beena Teacher Part 3 | Author : Roy | Previous Part

ടീച്ചർ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു.ഞാൻ ടീച്ചറുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അവിടെ ഇരുന്നു.

,, എന്താ മനു ഒരു കള്ള ലക്ഷണം

,, ഹേയ് ഒന്നും ഇല്ല

,, എന്തോ ഉണ്ട് പറയ്

,, അത് ടീച്ചറുടെ

,, എന്റെ

,, ടീച്ചറുടെ ബാക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ

,, ഇവിടെ ചന്തിയിലോ

,, അതേ

,, അയ്യോ അത് വേണോ

,, എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം

,, മനു എനിക്ക് എന്തോ പേടി ആകുന്നു അത് വേണോ

,, ടീച്ചർക്ക് താൽപ്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട.

,, നീ കണ്ണടക്കു

,, എന്തിനാ

,, അടയ്ക്ക് എന്റെ പൊന്നേ

ഞാൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചു ഇരുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു

,, ഇനി തുറന്നോ

ഞാൻ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ മുട്ട് കുത്തി തല കിടക്കയിൽ വച്ചു ഡോഗി സ്റ്റൈലിൽ ടീച്ചർ സാരിയും മുകളിലേക്ക് കുത്തി വച്ചു നിൽക്കുന്നു.

,, നിനക്ക് വേണ്ടത് ഒക്കെ ഞാൻ തരില്ലെ

എനിക്ക് ആ കാഴ്ച അധിക നേരം നോക്കി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

ശരിക്കും ഇത്ര ദിവസം ആയെങ്കിലും ആദ്യം ആയിട്ടാണ് ടീച്ചറുടെ കുണ്ടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *