എന്ത് ക്യൂടാ സാറിന്റെ വൈഫ് 3 [ശരവണൻ]

Posted by

എന്ത് ക്യൂടാ സാറിന്റെ വൈഫ് 3

Enthu Cutaa Satinte Wife Part 3 | Author : Sharavanan | Previous Part

 

വിവാഹ     ശേഷം      ആദ്യമായി       ഓഫീസിൽ       പോവുകയാണ്,    ദാസ്.

ഇന്നിപ്പോൾ          രണ്ടാഴ്ച്ച       കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

“ദാസ്      സാറിന്റെ       വരവ്       കൗതുകത്തോടെ        കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്     , പലരും…     പക്ഷേ,       അതിൽ         എന്ത് കൊണ്ടും         പ്രമാണി        മറ്റാരും     അല്ല.. സ്വന്തം         പേർസണൽ        അസിസ്റ്റന്റ്        ലതാ        റെഡ്ഢി       എന്ന         കഴപ്പി      തന്നെ..  ”

ദാസ്       ഓർത്തു.

ആണുങ്ങളെ       കറക്കി        മയക്കുന്നതിനു         ഒരു       പ്രത്യേക       വിരുത്      തന്നെ     ഉണ്ട്      ലതയ്ക്ക്..

മയ്യെഴുതിയ         മിഴികളും..     മസ്ക്കാര         പുരണ്ട       പീലികളും…. ത്രെഡ്      ചെയ്തു      ഭംഗി      വരുത്തിയ       പുരിക കൊടികളും     …    കൂർത്ത       ഉടയാത്ത        മുലകളും …..  എല്ലാത്തിനും         ഉപരി         വടിച്ചു      മിനുക്കിയ        നെയ്      കക്ഷവും …. പിന്നെ         ആ         കഴപ്പി        നോട്ടവും.

കാണുന്ന         മാത്രയിൽ       ദാസിന്റെ        ഏഴിഞ്ച്        കുണ്ണ      കുലച്ചു         കമ്പിയാകും…

ദാസിന്റെ         കുണ്ണ        അന്നൊരു          നാളിൽ        ലതാ       റെഡ്ഢി         ഊമ്പി         തിമിർത്തത്       ഒരു         വേള        ദാസ്       ഓർത്തെടുത്തു …

ദാസിന്റെ          കുണ്ണ           വിസർജ്ജിച്ച          ലാവ        ലതയുടെ    ചോര      ചുണ്ടുകൾ        വഴിഞ്ഞൊഴുകിയത്         മനോഭിത്തിയിൽ          തെളിഞ്ഞു.

ഇൻ       ചെയ്ത        പാന്റ്സിൽ          അറിയാൻ      പാകത്തിൽ         വയനാടൻ        കാ    മുഴച്ചു        നിന്നു.

എക്സിക്യൂട്ടീവ്         ലെവൽ        ആയാൽ        ഇൻ         ചെയ്യണം       എന്ന്        നിർദേശിച്ച      വ്യവസ്ഥിതിയോട്       മനസ്സ്       കൊണ്ട്         കലഹിച്ചു..

ലത        ആർത്തിയോടെ     കുണ്ണ         ഊമ്പിയതിന്റെ        അടയാളം….. വെളുത്ത        കുണ്ണയിൽ          ഒരു        ചുവന്ന      റിംഗ്       പോലെ….. കിടന്നത്      ഒരു     കൗതുകത്തിന്റെയും         കഴപ്പിന്റെയും       പേരിൽ          കുസൃതി        കാരണം       മായ്ക്കാൻ      മടിച്ചത്….. ഇപ്പോൾ        ഓർക്കുമ്പോൾ         ലജ്ജ       തോന്നുന്നു.

കുന്തം         ചായാൻ       ഉള്ള      ലക്ഷണം        ഒന്നും       കാണുന്നില്ല…

കമ്പി        മറയ്ക്കാൻ          ദാസ്         പതുക്കെ        സെറ്റിയിൽ       ഇരുന്നു..

“എന്താ…… പൊന്നേ…? ”

കരുണ        വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന      വിധത്തിൽ          സൂര്യ        ചോദിച്ചു….

“ഒരു       ചെറിയ    തലവേദന…. ”

അസുഖം        നടിച്ചുകൊണ്ട്         ദാസ്        മൊഴിഞ്ഞു..

സൂര്യ        എളുപ്പം        അകത്തു        പോയി       ബാം      എടുത്ത്        വന്നു..

സെറ്റിയുടെ         മുന്നിൽ      നിന്ന്         ദാസിന്റെ       നെറ്റിയിൽ      ബാം        പുരട്ടുമ്പോൾ           സൂര്യയുടെ         മാറത്തെ         കരിക്കിൻ         കുടങ്ങൾ            കണ്മുന്നിൽ……. വെറും          അഞ്ചിഞ്ച്           മാത്രം         അകലെ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *