അവളുടെ ഒളിച്ചോട്ടം 2 [Sherin]

Posted by

അവളുടെ ഒളിച്ചോട്ടം 2

Avalude Olichottam Part 2 | Author : Sherin | Previous Part

 

 

ആദ്യഭാഗം വായിച്ച് നൽകിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി… 

തുടർന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

 

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ

പ്രചോദനം.

 

ഭാഗം 2

 

രാവിലെ മുതലുള്ള ക്ഷീണം കാരണവും കളിയുടെ സുഖം കാരണവും രണ്ടുപേരും നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു.

 

പക്ഷേ കാവ്യയുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൈ അവളുടെ തുടയിലൂടെ ഇഴയുന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞു.

 

സാഗറിൻറെ കൈകൾ ആയിരിക്കും അത് എന്ന് കരുതി കണ്ണുതുറന്ന് നോക്കിയ കാവ്യ ഞെട്ടി.

 

കട്ടിലിൽ തൻറെ അടുത്ത് മറ്റൊരാൾ ഇരിക്കുന്നു.

 

ജനാലയിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന നേരിയ വെളിച്ചത്തിൽ അത് ബിനു സാറാണ് എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി.

 

സാ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *