ഒരു കാട്ടു കഴപ്പി 3 [പ്രമാണി]

Posted by

ഒരു കാട്ടു കഴപ്പി 3

Oru Kattu Kazhappi Part 3 | Author : Pramani | Previous Part

 

“നിനക്ക് ഒരു ജട്ടി ഇട്ടു കിടന്നുടെ പെണ്ണെ… ഓരോ ജന്മം… “അമ്മയുടെ      ഗുണ ദോഷം        ഒരു        നേരിയ       ചമ്മലോടെ         ഉൾകൊള്ളുന്ന       നേരത്തും         അത്        ചില       മുന്നറിയിപ്പ്        കൂടി     ആയിരുന്നു,       ചിലർക്ക്…

ഒന്നാമത്       “ഞാനും       വിളഞ്ഞു        മുറ്റി      നിക്കുവാ…. കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ      കണ്ടോളു …. ” എന്നൊരു        സൂചന     ആണത്..

രണ്ടാമതു,      “കാലിൽ        ദർഭ മുന       കൊണ്ടെന്ന        പോലെ…  ”     അല്ലാതെ        അമ്മച്ചിടെ          മുന്നിൽ       ബോധപൂർവം         തുണി        പൊക്കി  ഇത്       പോലെ       നിക്കുമോ ?

അമ്മച്ചിക്ക്       അതിൽ        നിന്ന്       വല്ല      പാഠവും       പഠിക്കാൻ    ഉണ്ടെങ്കിൽ      ആയിക്കോട്ടെ….

എന്തായാലും…… അമ്മച്ചി      കണ്ടേച്ചു        പോയ        ശേഷം…..  നിമ്മി         കാര്യമായി         ഒന്ന്      തുണി       പൊക്കി       നോക്കി …..

“ഹോ…. കൊള്ളാം….. ആരും     ദോഷം    പറയില്ല… ”

സൗകര്യം പോലെ       ജാക്കിക്ക്         വേണ്ടി        ആണെങ്കിലും …   മുടി        കളഞ്ഞു      നിർത്തിയത്       നന്നായി… എന്ന്       നിമ്മിക്ക്      തോന്നി.

തലേ        രാത്രി       തന്നെ      എണ്ണം       പറഞ്ഞ       ഒരു        ചെറുപ്പക്കാരൻ          അറഞ്ഞു         ഭോഗിച്ചതിനെ കുറിച്ച്       ഓർത്ത്           നിമ്മി        നാണം      കൊണ്ട്       ചൂളി.

പൂറ്         പൊളിച്ചടിച്ച     ചെറുപ്പക്കാരന്റെ         ഇരുമ്പുലക്കയ്ക്ക്      പകരം        പ്രതീകാല്മകമായി           നിമ്മി       വിരലിറക്കി         അല്പനേരം    പൊടി     രസം       നുകർന്നു..

കുളിക്കുമ്പോൾ          കിരന്റെ         സൗകര്യാർത്ഥം           താനായി         വടിച്ച         നിതംബ      പാളിയിൽ       വിരൽ       ഓടിച്ചപ്പോൾ      ചെറിയ       കിരുകിരുപ്പ് …… ഇന്നിനി      കിരൺ       സ്വൈപ്പ്         ചെയ്യുമ്പോൾ        ഉള്ള        സുഖം        മുൻ‌കൂർ ആയി        ആസ്വദിച്ചു      നിമ്മി       പുഞ്ചിരിച്ചു…

പതിവിലേറെ           ഉത്സാഹത്തോടെയാണ്         നിമ്മി     അന്ന്       കോളേജിലേക്ക്       പോയത്….

ഇളകി ചാടിയുള്ള        മോളുടെ         പോക്ക്       കണ്ട്        ശാരദാ        പിള്ളയ്ക്ക്      ഉള്ളൊന്ന്      കാളി….    പ്രത്യേകിച്ച്        കണി കണ്ട          നിമ്മിയുടെ          ഷേവ്     ചെയ്ത         മദനചെപ്പുമെല്ലാം        ചേർത്ത്         വായിച്ചപ്പോൾ…..  എന്തോ        ഒരു      വല്ലായ്മ………

പിന്നെ         തനിക്കൊന്ന്       താങ്ങിയത്        ആണെങ്കിൽ      കൂടി…..

“കുഴപ്പം        വരാതെ     നോക്കാൻ      അറിയാം….. ഞാൻ       അമ്മച്ചീടെ      മോളല്ലേ…? ”

എന്ന്         പറഞ്ഞതാ…. ഒരു      ആശ്വാസം… .

സ്റ്റോപ്പിൽ           ബസ്        എത്തിയപ്പോൾ…     നിമ്മിയുടെ       കണ്ണുകൾ         പരതിയത്         ചുള്ളനെ        ആയിരുന്നു,        കിരണെ…

കാഴ്ച        വെട്ടത്തു      തന്നെ       കിരൺ     ഉണ്ടായിരുന്നു…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *