കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 4 [റീലോഡഡ്] [സപ്ന]

Posted by

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 4

Kochu Kazhappiya Ente Poori 4 | Author : Swapna | Previous Part

 

കഥ     പാതി     ആയി..      ചുള്ളന്റെ      പേര്     പറയാൻ      വിട്ടു….    ഹാഷിം     സേട്ട്.പൂർണ്ണയുടെ        അർദ്ധ     നഗ്ന       മേനിയിൽ         മതി      മറന്ന്  നില്കയാണ്,      ചുള്ളൻ,     ഹാഷിം  .

ചൂളി       നിൽക്കുമ്പോഴും     പൂർണ്ണയുടെ           സൗന്ദര്യം        ആകെ          മൊത്തി     കുടിക്കുകയാണ്,     ഹാഷിം…

അരയ്ക്ക്         മേലെ       പറ്റി      പിടിച്ചു       കിടന്ന         സാരിയുടെ        ആവരണം         ഹാഷിം            പയ്യെ      മാറ്റി…

ചുള്ളൻ      ഹാഷിമിന്റെ     മുന്നിൽ      എന്തിനും       തയാർ        എന്ന പോലെ…     മരവിച്ചു     നിൽക്കുകയാണ്,      പൂർണ്ണ.

ക്യാമറ       കണ്ണുകളോടെ….    പൂർണ്ണയുടെ      മുഴുത്ത        ഉടയാത്ത       മുലകളുടെ      മുഗ്ദ്ധ സൗന്ദര്യം        ഒപ്പി     എടുക്കുകയാണ്…   ഹാഷിം….

ദുഷ്യന്തന്       മുന്നിൽ        ശകുന്തള     എന്ന    പോലെ…   ലജ്ജാ      വിവശയായി…    കുനിഞ്ഞ      ശിരസുമായി        കാൽ നഖം    കൊണ്ട്     വര      വരച്ചു     നിൽക്കുന്ന     പൂർണ്ണ,       ചുള്ളന്റെ       അടുത്ത       നീക്കത്തിന്     കാതോർക്കുകയാണ്..

പൂർണയുടെ       ചിരട്ട     കമിഴ്ത്തിയ       പോലുള്ള     കുചദ്വയം….

അതിൽ       മുക്കാൽ     ഇഞ്ച്      നീളത്തിൽ      വിരലിന്റെ      കനമുള്ള        മുലഞെട്ട്….

ചുള്ളൻ       ഹാഷിമിന്…     പൂർണയുടെ       മാർ    കുടങ്ങളിൽ     നിന്നും       കണ്ണ്       പറിച്ചെടുക്കാൻ     തോന്നുന്നില്ല   .

ജോക്കിയുടെ         സൈഡ്     ഓപ്പൺ       ജെട്ടിയിൽ      കൊച്ചു       ഹാഷിം      റെബെലായി…

ഹാഷിം      പയ്യെ         പൂർണയുടെ       വിജൃംഭിച്ച         മുല     ഞെട്ടിൽ… പതുക്കെ       ഒന്ന്     തട്ടി…   പുരുഷ      സ്പര്ശനം     പെട്ടെന്ന്     ഏറ്റത്      കൊണ്ടാവാം,      പൂർണ്ണ     ഒന്ന്      പിടഞ്ഞു…

വീണ്ടും     ഒന്ന്      കൂടി     തൊട്ടപ്പോഴേക്കും        മുലഞെട്ട്      ഒന്നൂടി       കല്ലിച്ചു      എഴുന്നു     നിന്നു…

ഹാഷിം        സധൈര്യം… മുലകണ്ണിന്      ചുറ്റും       വിരൽ     പായിച്ചു…

രണ്ടു       മൂന്നു      ആവർത്തി….    ആയപ്പോൾ…      അയാളുടെ       നെറ്റി       ചുളിഞ്ഞു…..

പൂർണ്ണയ്ക്ക്       പരിഭ്രമം….        “കുഴപ്പം…. വല്ലതും…? ”

പൂർണ്ണ       ചുള്ളനെ     കണ്ണുകൾ      ഉയർത്തി      നോക്കി….

“മുല വട്ടം…. കുറവാ….. നമ്മുടെ       മോഡലിന്       വലിയ     മുല വട്ടമാ….. സോളാർ        സരിതയെ    പോലെ …

(സരിതയുടെ     മുഴുത്ത      മുലയുടെ    പാതി  വരും,      മുല വട്ടം (അറോള ) )

“പൂർണ്ണ… ഭയപ്പെടാൻ     ഒന്നുമില്ല…    മെറൂൺ      നിറത്തിൽ    ഉള്ള     ലിപ്സ്റ്റിക് ,         ഐശ്വര്യ റായ്     ഒക്കെ       ഉപയോഗിക്കുന്ന     ലിപ്സ്റ്റിക്    ചെറു      നാരങ്ങ     നീരിൽ        ചാലിച്ചു     പുരട്ടിയാൽ        തീരുന്ന      കാര്യമേ… ഉള്ളു.. ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *