അച്ചാമ്മ ഇപ്പോഴും തയാർ [ശിവ]

Posted by

അച്ചാമ്മ ഇപ്പോഴും തയാർ

Achamma Eppozhum Thayyar | Author : Shiva

 

വളരെ         മുമ്പ്      മറ്റൊരു       പേരിൽ       എഴുതിയ    കഥ….കഥയും      കഥാ      പാത്രങ്ങളും      മാറി…       രുചികരമായ       ചേരുവകൾ      ചേർത്ത്          മാന്യ        അനുവാചകരുടെ        മുന്നിൽ        സമര്പിക്കുന്നു…..

സദയം      സ്വീകരിച്ചു      അനുഗ്രഹിച്ചാലും…   %%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%

വയനാട്ടിൽ      പനമരം      എന്നൊരു       ഗ്രാമം…

അവിടെയാണ്          കൊമ്പ്     കാട്ടിൽ     മാത്യു       എന്ന      മാത്തച്ചനും           ഭാര്യ        അച്ചാമ്മയും        ഏക       സന്താനം… പുന്നാര      മോൾ      ഗ്രേസിയും      സസന്തോഷം        കഴിഞ്ഞു       പോരുന്നത്…

കോട്ടയം       പാമ്പാടിയിൽ     നിന്നും    … കുടിയേറി     പാർത്തതാണ്            മാത്തച്ചന്റെ      മുൻ       തലമുറക്കാർ…

സ്കൂളിൽ        പഠിക്കുമ്പോൾ         കുസൃതി യുള്ള      തെറിച്ച      ചെക്കനായിരുന്നു,        മാത്യു…

പ്രൈമറി      ക്ലാസ്സിൽ     ആയിരിക്കെ.    സഹപാഠികളായ     പെമ്പിള്ളേർക്ക്        സുന      കാട്ടിക്കൊടുത്തു         പെൻസിലും     മറ്റും     അടിച്ചെടുത്തു     കൊണ്ടായിരുന്നു,       തുടക്കം.   (കൂട്ടത്തിൽ,      മേരിയുടെ     പാവാട    പൊക്കി      കാണാൻ    ഉള്ളത്     കാണുകയും      ചെയ്തു.     അന്ന്     ജട്ടി    എന്ന      ആഡംബരം     പതിവില്ല  !)

പില്കാലത്ത്,      മുതിർന്നപ്പോ      തണ്ടും      തടിയും    ഉള്ള       മാത്തച്ചനെ        കാണുമ്പോൾ….     മേരിക്ക്      ചമ്മലാ…   നാണിച്ചു       ചിരിച്ചു    കുനിഞ്ഞങ്ങു        നടന്ന്     കളയും..

എന്നാൽ…   ക്ലാസ്സിൽ     പെണ്ണായി     പിറന്ന       ഒരുത്തിയും         ഇല്ല…    മാത്തച്ചന്റെ       കിടങ്ങാമണി     ഇനി       കാണാനായി…… എന്ന       ചിന്ത        മാത്തച്ചനെ      അലട്ടാറേ… ഇല്ല..    കാരണം…    അന്ന്        പച്ച    മുളകെങ്കിൽ…… ഇന്ന്       മുഴുത്ത     വയനാടൻ        കാ..

എട്ടാം     ക്ലാസ്സിൽ     പഠിക്കുമ്പോൾ..     കൂട്ടത്തിൽ     നാല്    പുത്തൻ      ഉള്ള     വീട്ടിലെ    റോയിയുമായ്      വാത്      വച്ചു,       ക്ലാസ്സ്‌       എടുത്തോണ്ടിരുന്ന        ചെറുപ്പക്കാരി         കന്യാസ്ത്രീയുടെ      തുണി       പൊക്കി      വാത്      വയ്‌പിൽ       വിജയിച്ചു .

അന്നത്തോടെ,      പഠിത്തം       മതിയാക്കി…

അതു     പക്ഷേ,      മാത്തച്ചന്റെ       ജീവിതത്തിൽ        ഒരു        വഴിത്തിരിവായി…

മണ്ണിൽ      പണിയെടുത്തു    ജീവിത       വിജയം     നേടാൻ           മാത്തച്ചൻ        തീരുമാനിച്ചു.

പിതൃ    സ്വത്തായി     കിട്ടിയ     അഞ്ചേക്കർ       ഭൂമിയിൽ      പൊന്ന്     വിളയിച്ചു,     മാത്തച്ചൻ .

അതിനിടയിൽ,     നീരാളി     പത്രോസിന്റെ        മകൾ       അച്ചാമ്മ       മാത്തച്ചന്റെ       കണ്ണിൽ    ഉടക്കി..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *