തേൻവരിക്ക 🍿4 [Pamman Junior]

Posted by

തേൻവരിക്ക 🍿Text movie 4

Thenvarikka Text Movie Part 4 

Author : Pamman Junior | Previous Part

 

ഷീലു കിടക്കുന്നത് തന്നോട് കൂടുതൽ ഒട്ടിചേർന്നാണെന്ന് മാധവൻ തമ്പിക്ക് മനസ്സിലായത് അവളുടെ നിതംബം അയാളുടെ കുണ്ണയിൽ ചേർന്ന മർന്നപ്പോൾ ആണ്.

ഷഡ്ഡിയിൽ നിന്ന് ആ നിതംബത്തെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോഴാണ്. മാധവൻ തമ്പി മെല്ലെ ഷീലുവിൻ്റെ ഷഡ്ഡിയിൽ പിടിച്ച താഴേക്ക് വലിച്ചു.

ഇതിനകം തന്നെ അവളുടെ മദജലത്താൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ ഷഡ്ഡി.

ഷീലുവിൻ്റെ പൂർത്തടത്തിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന രോമക്കാട്ടിൽ നിന്നും നാലഞ്ച് രോമങ്ങൾ മദജലത്തിൻ്റെ പശിമയിൽ ഒട്ടി അവളുടെ ഷഡ്ഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷഡ്ഡിയുടെ അകത്തു കൂടി കൈ ഇട്ട് എടുത്തപ്പോൾ , മുൻഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന രോമങ്ങൾ മാധവൻ തമ്പിയുടെ ഇടതു കൈപ്പുറത്ത് പതിഞ്ഞു. കൈ വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി.

തൻ്റെ കുണ്ണയെ ഷീലുവിൻ്റെ ചന്തിയോട് കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ അമർത്തി മാധവൻ തമ്പി ആ രോമങ്ങൾ നാക്കുകൊണ്ടൊന്ന് രുചിച്ചു നോക്കി. മരുമകളുടെ പൂർ രോമത്തിൻ്റെ രുചി ആ വൃദ്ധനെ കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരനാക്കി.

മദജലത്തിൽ കുതിർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഷീലുവിൻ്റെ അരഭാഗം. അവൾക്ക് ഇതിനകം പല തവണ സ്ഘലനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്നയാൾക്ക് മനസ്സിലായി.

”മോളേ… ” മാധവൻ തമ്പി സ്നേഹപൂർവ്വം അവളെ വിളിച്ചു.

വിളി കേൾക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ശബ്ദം അവളുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നില്ല.

അവളുടെ നിശ്ശബ്ദ പരിപൂർണ്ണ നഗ്നനായിക്കിടന്ന ആ അമ്മായിയപ്പനെ വിറളിപിടിപ്പിച്ചു. അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്ത്രമായ ഷഡ്ഡി അയാൾ വലിച്ചൂരി.

മദജലത്തിൽ കുതിർന്ന് പശിമയാർന്ന ആ ഷഡ്ഡി, അയാൾ തറയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *