💥മോഹിനി💥 [മാജിക് മാലു]

Posted by

💥മോഹിനി💥 Mohini | Author : Magic Malu

[1600 കളിൽ, രംഗപുരം മഹാരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാഘവേന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ കഥ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുന്നത്. ഏകാധിപതിയും സർവോപരി കാമവെറിയനും ആയ രാജാവിന്റെ കഥ, 1600 കളിൽ നടക്കുന്നത് കാരണം, ആ ഒരു കാലഘട്ടം മനസ്സിൽ കണ്ട് ആ ഒരു ഫീലിൽ ഓരോ സീനും ഇമാജിൻ ചെയ്തു വായിക്കുക, പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിക്കാൻ ആ ഒരു വൈബിൽ ഈ കഥ കാണുക. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക…. സ്നേഹപൂർവ്വം മാജിക് മാലു].
മോഹിനി, പേരുപോലെ തന്നെ ആരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നവൾ ആയിരുന്നു അവൾ, മഹാറാണിയെക്കാൾ സുന്ദരി, പാലപ്പൂവിന്റെ നിറം, ചാമ്പയ്‌ക്കയുടെ ചുവപ്പ്, ചുവന്നു ചെഞ്ചുണ്ടുകൾ, കൊട്ടാരം മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ കൂടെ ആയ റാണി മോഹിനി ആരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാദക റാണി തന്നെ ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, രാജകീയ വേഷങ്ങളിൽ അവളെ കണ്ടാൽ ഗജ വീരൻ പൊങ്ങാത്ത ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ രാജ്യത്ത്. അവിടെ മഹാ റാണി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥാനം അവൾക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു എങ്കിലും, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മഹാറാണിക്ക് മുകളിൽ ആയിരുന്നു അവളുടെ ഇരിപ്പിടം. അവളുമായി കാമ ലീലയിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് മഹാരാജാവ് രാഘവേന്ദ്ര വീര റെഡ്ഢി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചു ആയി. കൊട്ടാരം മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ ആയതു കൊണ്ടും, മന്ത്രി മന്ദിരത്തിൽ എപ്പോഴും മന്ത്രി ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ടും രാജാവ് ആ ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ അടക്കി കഴിയുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരിക്കൽ ഒരു അടിയന്തിര സ്വഭാവം ഉള്ള കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആയിട്ട്, രാഘവേന്ദ്ര മഹാരാജൻ തന്റെ ബുദ്ധി സിരാ കേന്ദ്രവും വിശ്വസ്തനും ആയ മന്ത്രിയെ അയൽ രാജ്യത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. രാജാവിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മന്ത്രി ഉടൻ തന്നെ അയൽ രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു, പോവും മുൻപ് തോഴി മേനകയെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് റാണി മോഹിനിയെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏല്പിച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു പോയത്. മന്ത്രി പോയതിന് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ തോഴി മേനക, മന്ത്രി മന്ദിരത്തിന്റെ ഭൂഗർഭ അറയിൽ ഉള്ള റാണിയുടെ അന്തപുരത്തിലേക്ക് വന്നു. അന്തപുരത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ രണ്ട് അംഗരക്ഷകരും, അന്തപുരത്തിന്റെ വാതിലിന് പുറത്ത് സേന നായകനും കാവൽ ഉണ്ട്‍. മഹാ റാണിക്ക് നൽകിയിരുന്ന അതേ പരിരക്ഷ റാണി മോഹിനിക്കും നൽകിയിരുന്നു, രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക നിർദേശ പ്രകാരം.
തോഴി മേനക, അന്തപുരത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോൾ, സേന നായകൻ അന്തപുര വാതിൽ തുറന്നു നൽകി. തോഴി അകത്തു കയറി വാതിൽ അടച്ചു, പതിയെ റാണി മോഹിനിയുടെ പട്ടു മെത്തക്കു അരികിൽ എത്തി,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *