💥മമ്മിയുടെ രഹസ്യ കാമുകൻ💥 [മാജിക് മാലു]

Posted by

💥മമ്മിയുടെ രഹസ്യ കാമുകൻ💥
Mammiyude Rahasya Kaamukan | Author : Magic Malu

💥ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുന്ന ഈ കഥ, ശരിക്കും നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ ആസ്പദം ആക്കി ഉള്ള ഒരു കഥ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ ഭാഗത്തു പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ ഉള്ള കമ്പി ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടണം എന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരു കമ്പി കഥക്ക് വേണ്ട ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പരമാവധി യാഥാർഥ്യം ചോർന്നു പോവാതെ എഴുതുന്നുണ്ട് , ഇതൊരു പക്കാ കമ്പി കഥ അല്ല, പ്രണയവും അവിഹിതവും കാമവും സ്നേഹവും ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന ഒന്ന് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കുക. ഈ കഥ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുന്നത് ഞാൻ അല്ല, ‘ആതിര’ ആണ്. അവളുടെ മമ്മി “ദേവിക അന്തർജനത്തിന്റെ” ജീവിതത്തിൽ നടന്ന യഥാർത്ഥ അനുഭവങ്ങൾ അവൾ നിങ്ങളോട് പങ്കു വെക്കാൻ പോവുന്നു. ആതിരയുടെ കാമുകൻ ആയ, അർജുനോട് ആതിര 5 ദിന രാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർത്ത കഥ. 💥


ലോക്ക് ഡൗണിൽ, 5 ദിന രാത്രങ്ങൾ ആതിരയും അർജുനും മംഗലാപുരത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ലോക്ക് ആയി ഇരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ, അർജുൻ ഒരുപാട് കാലം ആയി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ദേവികയുടെ കഥ അവൻ ആതിരയോട് മുഴുവനായും ചോദിച്ചു അറിയാൻ തീരുമാനിച്ചു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *