ഷഹാന ഐ പി സ് [Fasna]

Posted by

ഷഹാന ഐ പി സ്

Shahana IPS | Author : Fasna

 

ആദ്യമായാണ് ഞാൻ കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റുകൾ പറ്റിയാൽ ക്ഷമിക്കുക.
ഷഹാന എന്നാണ് എന്റെ കഥയിലെ നായിക,25 വയസ് .അവൾ വളർന്നത് മലപ്പുറത്തെ ഒരു മുസ്ലിം സ്ട്രിക്ട് കുടുബത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതപരമായ എതിര്പ്പുകൾക്കിടയിൽ അവൾ അവളുടെ ഡിഗ്രീ പൂർത്തിയാക്കി. അവൾക്കു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു.

അവൾ അതിനായി വാശി പിടിച്ചു.അതിനുശേഷം അവളുടെ വാശിക്ക് മുന്നിൽ വീട്ടുകാർ വഴങ്ങണ്ടിവന്നു.അങ്ങനെ അവളെ കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ ചേർത്തു. അവള് വാശിക്ക് പഠിച്ചു പരീക്ഷ വിജയിച്ചു.അവൾ ഐ പി സ് തിരഞ്ഞുയെടുത്തു.തട്ടം ഇട്ട ഒരു മലപ്പുറം താത്തക്കുട്ടിക് ഐ പി സ് കിട്ടിയത് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ആഘോഷിച്ചു.

അങ്ങനെ അവൾ ഐ പി സ് പരിശീലനത്തിനായി മുംബൈക്ക് പോയി.അവിടെ അവൾക്കു കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപെട്ടു. ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ വളർന്നുവന്ന അവൾക്കു അവിടുത്തെ രീതികളോട് പൊരുത്തപെടാൻ സമയം എടുക്കുമെന്നു തോണി.
തട്ടവും പര്ദ്ദയും ഇട്ടു ശീലിച്ച അവൾക്കു ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലെ ഡ്രെസ്സ്‌സിങ് അവൾക്ക്‌ യോജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ലാലോ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചല്ലേപറ്റൂ.അവരുടെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഒരു ഗുജറാത്തി ശർമ്മ കൗൾ ആയിരിന്നു.അയാളുടെ ട്രെയിനിങ് ബാച്ചിൽ 30 പേർ ഉണ്ടായിരിന്നു. അതിൽ ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിമാത്രം ഷഹാന.

അവൾക്കു അവിടുത്തെ റൂൾസ് എല്ലാം എല്ലാവരെയുംപോലെ ബാധകം അയ്യരുന്നെഗിൽ ത്തട്ടം ഏദൻ ഉള്ള അനുമതി ഉണ്ടായിരിന്നു. രാവിലെ 5 മണിക് വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും.എല്ലാവരും ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തി ലൈൻ നിന്നു.ഷഹാന ഒരു സ്പോർട്സ് പാന്റ്സ് ടിഷർട് പിന്നെ തട്ടവും ഇട്ടിരുന്നത്.ആണ്അവൾ പർദയും ചുരിദാർ അല്ലാത്ത ഡ്രസ്സ് ധരിക്കിന്നത്.ഇൻസ്ട്രക്ടർ ശർമ്മ എത്തി എല്ലാവരെയും പരിചയപെട്ടു.തട്ടം ഇട്ട ഷഹാനയെ അയാള് ശെരിക്കു ശ്രദ്ധിച്ചു ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *