ആദ്യാനുഭവം [Sukimon]

Posted by

ആദ്യാനുഭവം

Aadyanubhavam | Author : Sukimon

ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പെണ്ണിനെ അനുഭവിച്ച സംഭവം ആണ്. ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 23 വയസ്സ് ഇണ്ട്.

ഞാൻ പിജി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയം വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും നിർബൻഡം കാരണം തത്കാലത്തേക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് കയറി അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട്.ആ കമ്പനിയിലെ PRO ആരുന്നു മീര ചേച്ചി പ്രായം ഒരു 35, 36 കാണും.ഞങ്ങൾ വലിയ കമ്പനി ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും കാണുമ്പോൾ മിണ്ടും.ചേച്ചി കല്യാണം കഴിച്ചത് ആരുന്നു.

ചേച്ചി ആരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു PRO ക്കു ഇത്രേം പവർ ഇണ്ടോ എന്ന്. ചേച്ചിയെ പറ്റി പറയാം ചേച്ചിക്ക് ആവശ്യത്തിന് വണ്ണവും പൊക്കവും ഉണ്ട് ഇരിനിറം നല്ല കുണ്ടി നല്ല മുല നല്ല പൂ പോലത്തെ ചുണ്ടുകൾ ചുരുങ്ങിയമുടികല്ല് ഒരു ആണിന് പണിയാൻ തോന്നുന്ന എല്ലാം ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ട്.

ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഒരു മിതമായ ബന്ധം മാത്രമെ പുലർത്തിയിരുന്നുള്ളു പക്ഷെ ഞാൻ ജോലി നന്നായി ചെയ്യുമായിരുന്നു.ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് കൊച്ചിയിൽ ആണ് എല്ലാ മാസവും ഒരു സാറ്റർഡേ ഇവിടുന്നു PROയും ഒരു എംപ്ലോയി യും അക്കൗണ്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും.

ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാനും മീര ചേച്ചിയും ആണ് പോകുന്നത്.അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് tally ആകേണ്ടത് മീര ചേച്ചി പോകാൻ നേരം ആകുമ്പോൾ എന്നെ വന്നു വിളിക്കും അതാണ്‌ പതിവ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *