വില്ലൻ [വില്ലൻ]

Posted by

വില്ലൻ

Villan | Author :  Villan

ഒരു കമ്പികഥ എഴുതി ഇവിടെ ഒരു തുടക്കമിടണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ കൊറേ നാളായി കിടക്കുന്ന ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത്… ഞാൻ കഥ എഴുതുന്ന ആളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള ഹർഷൻ, നീന,അച്ചുരാജ്,മാസ്റ്റർ,മന്ദൻരാജ, സ്മിത അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ എഴുത്തുകാരും ആണ് എന്റെ പ്രചോദനം… ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ആണ് അതിന്റെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും മനസ്സിലാക്കുക… നിങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങളും സപ്പോർട്ടും നൽകുക കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനീ ദൗത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ…

വില്ലൻ… പേര് പോലെതന്നെ ഇതൊരു നായകന്റെ കഥ അല്ല…ഒരു വില്ലന്റെ കഥ ആണ്… ഒരു അസുരന്റെ ഒരു ചെകുത്താന്റെ കഥ…നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം…

ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ബസിന്റെ വിൻഡോ സീറ്റിൽ കമ്പിയിന്മേ ചാരി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഷഹന…കാറ്റ് അവളുടെ മുടിയിഴകളെ തഴുകുന്നുണ്ട്… കാറ്റത്ത് അവളുടെ മുടിയിഴകൾ പാറി കളിക്കുന്നുണ്ട്… ആകെ മൊത്തത്തിൽ പ്രകൃതി അവളുടെ ഉറക്കത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവളുടെ മുഖം വിളറി വെളുത്തിരുന്നു…അവളുടെ മുഖത്ത് ഭയത്തിന്റെ ലാഞ്ജനകൾ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു…അവൾ ഉറക്കത്തിൽ ഒരു ദുസ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു…
പെട്ടെന്ന് അന്തരീക്ഷം ആകെ മാറിയപോലെ… അതുവരെ അവിടെ വീശിയിരുന്ന ആ മന്ദമാരുതൻ പോയി അവിടെ ആകെ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞു… ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തണുപ്പ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തളം കെട്ടിനിന്നു… ദൂരെ നിന്നും ഒരു രൂപം അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായി ഷഹനയ്ക്ക് തോന്നി…ഒരു കറുത്തരൂപം…അത് ഒരു കരിമ്പടം മൂടിപുതച്ചപോലെ… അല്ലാ…അതിന്റെ രൂപം തന്നെ ആണ് അത്… അതിന് മുഖമില്ല…അതിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭാഗത്തു വെറും ഇരുട്ട്…നമ്മുടെ സന്തോഷം കെടുത്തുന്ന ഒരു അന്ധകാരം… അതിന്റെ ആ ഒഴുകിയുള്ള വരവ് കണ്ട് പ്രകൃതി ആകെ പേടിച്ചിരുക്കുവാണ്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *