കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് [Neethu]

Posted by

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ്

Call Girl diaries | Author : Neethu

 

എന്റെ പേര് നീതു. ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതുന്ന കഥ ആണ്. ഇത് 3 കോൾ ഗേൾസിന്റെയും അവരുടെ പിമ്പിന്റെയും കഥ ആണ്.പിമ്പിന്റെ പേര് സ്‌മൃതി. കോൾ ഗേൾസ് നീതു, ശ്രീയ, സ്‌മൃതിയുടെ മകൾ അനു.

ട്രിങ് ട്രിങ് ട്രിങ് . ഫോൺ നിർത്താതെ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് നീതു ഫോൺ എടുത്ത് മാണി 7  ഉള്ളൂ. ഏതു  മൈരാണ്  വെളുപ്പാൻ കാലത്തു വിളിച്ചു ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രാകിക്കൊണ്ട് നീതു ഫോൺ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ. സ്‌മൃതി മാഡം.

നീതു : ഹലോ ചേച്ചി

സ്‌മൃതി : ഹായ് നീതു ഗുഡ് മോർണിംഗ്

നീതു : ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചേച്ചി

സ്‌മൃതി : നീ ഉറക്കം ആയിരുന്നോ?

നീതു : ഇന്നലെ ഇറക്കിയില്ല ഞങ്ങളെ. 3 മണി ആയപ്പോൾ ആണ് വന്നത്.

സ്‌മൃതി : ശ്രെയ ഇത് വരെ എണീറ്റില്ലേ

നീതു : ഇല്ല

സ്‌മൃതി : ഇന്ന് പത്തു മണിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ

നീതു : ഇല്ല, കസ്റ്റമർ ഉണ്ടോ ചേച്ചി

സ്‌മൃതി : ഒരു പഴയ കസ്റ്റമർ വരുന്നുണ്ട് വി ഐ പി ആണ്. നിന്റെ  ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ട്ടപെട്ടു

നീതു : എവിടെയാ ചേച്ചി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *