മുല എത്രയാ 2 [ ബാലു]

Posted by

മുല എത്രയാ 2

Mula Ethraya Part 2 | Author : Balu | Previous Parts

 

ഒട്ടുനാൾ കൂടി കിട്ടിയ ഒരു പണ്ണലിന്റെ സുഖത്തിൽ മദിച്ചു…. ജാനു…….

ഒന്നും അറിയാത്ത പിഞ്ച് കുഞ്ഞിനെ പോലെ…..

മകന്റെ പ്രായമില്ലാത്ത… എന്റെ മാറിൽ… തളർന്നു കിടന്നു……

” ‘ഹാലോ…. എന്തൊരു കിടപ്പാണ്..    അമ്മ ഇങ്ങു എത്താറായി…. !”

പാവം..    രതി ക്രീഡയിൽ… ആനന്ദിച്ചു…. സർവം മറന്ന്  മയങ്ങുന്നത് കണ്ട്… കഷ്ടം തോന്നി……

ജാനു… അവിടെ നിന്ന എണീറ്റു….

“വാ… കുഞ്ഞേ…. കുഞ്ഞിന്റെയും……. ഞാൻ… കഴുകി.. വൃത്തി ആക്കി… തരാം….. “

“എന്തോന്ന്….. ?”

ജാനുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കേൾക്കാൻ..  ആഗ്രഹിച്ചു……. ഞാൻ…..

“കുഞ്ഞേ… കുഞ്ഞു.. എപ്പോളും…. എന്നെ കൊണ്ട്… അത് പറയിപ്പിക്കുകയാണ്….  “

“എന്നിട്ടും… എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ…. ?”

എവിടെ നിന്നോ… ധൈര്യം സംഭരിച്ച പോലെ ജാനു പറഞ്ഞു….

“കുഞ്ഞിന്റെ…  കുണ്ണ…. !”

സത്യത്തിൽ…

എന്റെ കുണ്ണ… കഴുകി… വൃത്തി ആക്കുന്നതിലും ഉപരി….

അല്പ നേരം കൂടി… ജാനുവിന് പ്രിയപ്പെട്ട.. എന്റെ കുണ്ണ..

ജാനുവിന്… താലോലിക്കാൻ….

ഓമനിക്കാൻ… കിട്ടുമല്ലോ…. എന്നതിൽ ആയിരുന്നു… ജാനുവിന്റെ… നോട്ടം… !”

ഒരു കണക്കിന്… എനിക്കും…. അതൊരു സന്തോഷം തന്നെ………………

ജാനു. … ജാനുവിന്റെ പൂറ് കഴുകുന്നതിലും.. ഉപരി താല്പര്യപ്പെട്ടതു….

എന്റെ കുണ്ണ… വൃത്തി ആക്കുന്നതിൽ… ആയിരുന്നു…..

ജാനു…. എന്റെ കുണ്ണ നീട്ടി പിടിച്ചു……..

തൊലി നീക്കിയും… അല്ലാതെയും….. സോപ്പിട്ട് പിടിച്ചിട്ട്… അവർക്ക്… മതി വരുന്നില്ല…. !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *