എന്റെ കസിൻസിസ്റ്ററും ഇക്കാന്റെ ഭാര്യമാറും 2

Posted by

എന്റെ  കസിൻസിസ്റ്ററും ഇക്കാന്റെ ഭാര്യമാറും 2

Ente Cousin sisterum Ikkante bharyamarum Part 2 | Author : Farsana 

 

 

അങ്ങനെ  അവർ കസിന്റെ  വീട്ടിൽ  എത്തി   അങ്ങനെ  കുട്ടികൾ  ഉറക്കം ആയത്  കൊണ്ട്  അവർ   അവർ  താഴെ  ഇരുന്നു  വാർത്തമനം  പറന്നു  അങ്ങനെ  നാസിഫാക്  ഒന്നും മനസ്സിൽ ലയില്ല  അവൾ ഇത് ആരൊക്കെ എന്നെ ചോദിച്ചു  അങ്ങനെ റഫീന  അവളെയും  കൂട്ടി  കുറച്ചു മാറി നിന്ന്  ആദ്യം മൊക്കെ അവളെ മുഖത്  ഒരു പേടി ആയിരുന്നു  പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ  അവളെ  മുഖത്  ഒരു ചിരി  വന്ന് അങ്ങനെ അയാൾ  റഫീനയോടു  ചോദിച്ചു  എന്തായി  എന്നെ  അവൾ പറഞ്ഞു റെഡിയായി  എന്നെ  അങ്ങനെ അവർ  5 പേര് കൂടി  മുകളിലെ  നടന്നു  അവർ 4 പേര്  ഒരുമിച്ച് ഒരു റൂമിൽ  കയറാൻ പോകുമ്പോൾ  നാസിഫെയേ  ബംഗാളി കൈയിൽ  പിടിച്ചു  അവൾ അയാളുടെ  കൈ തട്ടി  മാറ്റാൻ  ശ്രമിച്ചു അവർ എല്ലാവരും  കൂടി അവളെ അയാളെ റൂമിലേക്കു കയറ്റി   പുറത്തു  നിന്ന്  ലോക്ക്  ചെയിതു അവൾ റൂമിൽ നിന്ന്  വിളി  കരയാൻ  തുടങി  അവർ അത് കേൾക്കാതെ അടുത്തുള്ള  റൂമിൽ  പോയി ഡോർ എനിക്ക്  കൂടുതൽ  ഇന്ട്രെസ്റ്  തോന്നിയത്  നശിഫയുടെ  കളിക്കണം  എന്നെ  അങ്ങനെ അവരുടെ  റൂമിന്റെ  അടുത്ത  പോയി

അങ്ങനെ  അവൾ  ആദ്യം  ഒന്നും സമ്മതിച്ചില്ല  അയാൾ അവളെ  വലിച്ചു അടുത്ത്  പിടിച്ചു  അവളെ കീഴ്  ചുണ്ട്  ചപ്പി  അവൾ കുത്തരി മാറാൻ  നോക്കി  പക്ഷെ  അയാൾ  വിട്ടില്ല  അവൾ മെല്ലെ  അയാൾക് വാഴകൻ തുടങി      അവളും  അയാളുടെ ചുണ്ട്  വലിച്ചു   കുടിക്കാൻ തുടങി   ബാഗേളി മെല്ലെ  അവളെ ബെഡിൽ  കിടത്തി  അവളുടെ മുകളിൽ  കയറി  അവളെ  ചുണ്ട്  വലിച്ചു കുണ്ടികൻ  തുടങി  അവർ പരസ്പരം  അത് ആസ്വദിക്കാൻ  തുടങി  അയാൾ മെല്ലെ അവളുടെ നെറ്റിയുടെ മുകളിൽ  കൂടി  അവളെ മുല  പിടിച്ചു  ഉടക്കാൻ  തുടങി അവൾ സുഖം കൊണ്ട് വിയർപ്  മുട്ടൻതുടഗി  അയാൾ  ആക്രാന്തം  കൊണ്ട്  അവളുടെ നെറ്റി വലിച്ചു  കീറി  അവളെ ബ്രായും പാന്റീസും  അല്ലം   അയാൾ അവളിച്ചു കളഞ്ഞു  അയാൾ മെല്ലെ  അവളെ മുല  വായിൽ  വെച്ച  ചപ്പാൻ  തുടങ്ങി  കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു അയാൾ മെല്ലെ താഴോട്ട്  വരാൻ  തുടങി  അവളെ പോകില്ല  മുഖകം  ചേർത്ത്  അവളെ  സുഗിപ്പിച്ചു അതെ  സമയം  അവളുടെ  പൂരിലും വിരൽ  കയറ്റി സുഗിപ്പിച്ചു ഒരു 5 മിന്റ് അത്  തുടർന്ന് അവൾ സുഖം കൊണ്ട് നടു  മുകളിലെക്  ഉയർത്തി പിടിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *