മിസ്സ് ചന്തി 2 [ബിജി]

Posted by

മിസ്സ് ചന്തി 2

Miss Chandi Part 2 | Author : Biji

 

രാധയും സുധയും ഇതിനിടെ സ്വയം നഗ്നരായി…..

രാധയുടെ  “ഇടിയാൻ  എനിക്ക് മനസില്ല “എന്ന മട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴുത്ത മുലകൾ…..

രാധ സുധയുടെ വായ്കകത് തിരുകി വെച്ചു…

കൊച്ചു കുട്ടി ആർത്തിയോടെ മുല കുടിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയോടെ… സുധ…

നിർവൃതിയിൽ ആണ്ടു പോയിരുന്ന രാധയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു നക്ഷത്ര തിളക്കം….

രാധ സുധയുടെ മുഖം സ്നേഹ വാത്സല്യത്തോടെ…. ഒന്ന് കൂടി തന്നിലേക്കു അടുപ്പിച്ചു….

അനുസരണ ഉള്ള കുഞ്ഞിനെ പൊലെ മുല നുണഞ്ഞുകൊണ്ട്  സുധ…. ശ്രദ്ധയിലേക്ക്… ഒന്നായി………..

സുധയുടെ കൈ രാധയുടെ കക്ഷം ലക്‌ഷ്യം വെച്ചു നീങ്ങി…

രാധയുടെ കക്ഷത്തിൽ… രണ്ട് മൂന്നു ആഴ്ച്ച വളർച്ച ഉള്ള കുറ്റി മുടി….

“ഷേവ് ചെയ്യില്ലേ….. ?”

“അവൾ വന്നില്ല…. “

“ആര്…. ?”

“കുമുദം… “

”      കുമുദം……? “

“മോൾ…. പുതിയതല്ലേ…. എന്തെല്ലാം അറിയാനുണ്ട്…? “

“എനിക്കൊന്നും മനസിലാവുന്നില്ല.”

സുധയ്ക്കും രാധയ്ക്കും തമ്മിൽ വലിയ പ്രായ വ്യതിയാസം ഒന്നുമില്ല…. ഏറിയാൽ ഒരു വയസ്….

എന്നിട്ടും മോളേ.. എന്ന് വിളിക്കുന്നത്… പുതുതായി ഉടലെടുത്ത സ്നേഹ വാത്സല്യം നിമിത്തം…  ആണ്…

“മോളെ…. ഇവിടെ ആകെ നീ ഉൾപ്പെടെ 73 അന്തേവാസികൾ ഉണ്ട്….

ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായി കാണും…. ഒരു നാൾ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *