അമ്മയും കൂട്ടുകാരന്റെ അച്ചനും തമ്മിൽ ഉള്ള കളി

Posted by

അമ്മയും കൂട്ടുകാരന്റെ അച്ചനും തമ്മിൽ ഉള്ള കളി

Ammayum Koottukarante Achanum Thammil Ulla Kali | Author : Joel

 

ഞാൻ ഇവടെ ഷെയർ ചെയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കഥ ആണെന് പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ അമ്മ കൂട്ടുകാരന്റെ അപ്പന്റെ ഒപ്പം പലിയാടാൻ  പോയപ്പോ എന്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞു അറിയിക്കുകയാണ്.

എന്റെ പേര്  ജോയൽ എന്നാണ്. എന്റെ അപ്പൻ കോയമ്പത്തൂർ ബിസിനസ്‌ ആണ് . വീട്ടിൽ മിക്യ ദിവസം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ 10ത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്കൂളിൽ വന്നു. ഞാൻ അത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അപ്പൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് കോയമ്പത്തൂർ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ പോണം. അപ്പോ അമ്മ ചോദിച്ചു ഞാൻ എങനെ പോകും എന്നു ചോദിച്ചു അപ്പൻ പറഞ്ഞു നീ ബസിനു പോകാൻ.

അപ്പോ ഞാൻ നല്ല മനസു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അലക്സ്‌ അവന്റെ അച്ഛൻ പോകും. അപ്പോ എന്റെ apan പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിനെ അവൻറെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഒപ്പം പോകോ എന്നു പറഞ്ഞ്. ഞാൻ വിളിച്ചു അയാളോട് parayam എന്നു, അമ്മ ശെരി എന്നു പറഞ്ഞു. പിനെ പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിൽ പോകണം മീറ്റിംഗിന്. അച്ഛൻ രാവിലെ ആണെകിൽ കോയമ്പത്തൂർ പോകും. അങ്ങനെ അച്ഛൻ രാവിലെ തന്നെ പോയി.ഞാനും അമ്മയും ഡ്രസ്സ്‌ മാറി നിന്നു. കുറച്ചി കഴിജ്ഞപോ അയാൾ വന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്കിൾ അലക്സ്‌ വന്നില്ല എന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല വന്നില്ല.അങ്ങനെ അയാൾ പറഞ്ഞു അമ്മനെ വിളിക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആവും എന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൊന്നു.

അമ്മ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിന്നു. ഞാൻ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലും, apo ഇടക്ക് ഇയാൾ അമ്മയെ മിററാർഇൽ koodi നോക്കുണ്ട്. ഞാൻ അത് മൈൻഡ് ചെയിതില്ല. അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ എത്തി. പിനെ ടീച്ചേഴ്‌സിനെ കണ്ടു മടങ്ങി. അപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞങൾ ബസ്‌ നു  പൊക്കോളാം എന്നു, അപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു വഴികു  അല്ലെ. പിന്നെ എന്ത്  കുഴപ്പം. അപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക്  കുറച്ചി സാധങ്ങൾ വാങ്ങണം. അപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പംഇല്ല. വന്നോ എന്നു. അങ്ങനെ ഞങൾ അയാളുടെ ഒപ്പം പോന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു എവിടെയാ നിരുത്തണ്ടേ എന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *