അമ്മയുടെ കള്ള കളി [Appu]

Posted by

അമ്മയുടെ കള്ള കളി

Ammayude Kallakali | Author : Appu

 

ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് െഎൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു കള്ള കളിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാനും അമ്മയും അച്ചനും അടങ്ങുന്നതാണ് െഎൻ്റെ കുടുംബം ഇനി അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ആണ് പക്ഷേ ഇരുനിരം നല് ്ഉഉറച്ച ശരീരം അമ്മയുടെ നടത്തവും നില്പും കണ്ടാൽ തന്നെ ആർക്കും കമ്പി അകും എത്ര നല്ല രസമാണ് അമ്മയെ കാണാൻ നല്ല ചക്ക ംമുല അത് കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവരിലും വെള്ളം പോകും എത്ര നല്ല രസമാണ് അത് കാണാൻ.

ഇനി ഞാൻ കഥയിലേക്ക് വരാം ഒരു ംമിഡിൽ ക്ലാസ് കുടുംബമാണ് െഎൻ്റേത് അച്ഛൻ വീട്ടിൽ ഇല്ല കാശ് വേണ്ടി പുറത്തു പണിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ആഴ്‌ച യിൽ ഒരിക്കെ വന്നിട്ട് പോകും ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഒരു വെക്കേഷൻ സമയത്താണ് കോയിത്  സമയം

ഞാൻ ഒരു ദിവസം വൈകീട്ട് കള്ളികൻ പോയിട്ട് വരികയായിരുന്നു പെട്ടന് വീട് എത്തി അപോൾ അമ്മ ാആരോടോ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു് ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് കോയിത്ത് വണ്ടിലെ പണിക്കാരൻ ാആണ് ഒരു തമിഴൻ കറുപ്പ് നിറം കണ്ടാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയ്യാൾ പാടം കൊയ്ത്തതിന് പൈസ വാങ്ങാൻ വന്നതായിരുന്നു അവിടെ പൈസയുടെ കാര്യം കൂട്ടം കൂടുകയായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലേക്കു നടന്നു ഒന്നു തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മ എന്തോകയോ സംസാരിച്ച് ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ഞാൻ ആകെ ഞെട്ടി പോയി അമ്മ അതികം ആരോടും സംസാരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് എല്ലാ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ചിരികുകയാണ് ഞാൻ അതോന്ന്ും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അകതഒട്ടു പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ വന്നു കാപ്പി ഇട്ടു തന്നു ഞാൻ കാപ്പി കുടിച്ചു ടിവി ഇട്ടു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നൂ സമയം പെട്ടന് പോയി ഞാൻ സമയം നോക്കിയപ്പോൾ എട്ട് രാത്രി ംമണി ഞാൻ കളി കഴിഞ്ഞ ക്ഷീണം കൊണ്ട് കുളിക്കാൻ പോയി കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നപോൾ അമ്മ ഫുഡ്‌ തയാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനും അമ്മയും ഒരുമിച്ചാണ് ഫുട് കഴികാര് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ഞാൻ അമ്മയെ ഒന്നു നോക്കി അപ്പോ അമ്മ അലിച്ചിചു ഇരിക്കുകയാണ് ചെറുതായി ചിരികുന്നുമുണ്ട് ംനജ്ആണ് അമ്മയോട് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോയിച്ചു അപ്പോ അമ്മ ഒന്നും ംമിണ്ടിയില്ല എന്നിട്ട് അമ്മ പോയി ഞാനും കൈ കഴുകി കിടകൻ പോയി അമ്മ റൂമിലും ഞാൻ ഹാളിലും ഞാൻ ക്ഷീണം കൊണ്ട് അറിയാതെ ്ഉഉറങ്ങി പോയി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *