വസുന്ധരയുടെ മന്ത്രവാദം [സുനിൽ]

Posted by

വസുന്ധരയുടെ മന്ത്രവാദം

Vasundharayude Manthravaadam Author : സുനിൽ

“ഓം ഹ്രീം ഫും ഫട് സ്വാഹാ..”

ചെമ്പട്ട് തറ്റുടുത്ത് ഗുരുതി പ്രസാദം മൂന്ന് വരകളായി വലിയ നെറ്റി നിറയെയും ഇരു തോളുകളിലും കൈത്തണ്ടകളിലും ഇരു മാറിലും അണിഞ്ഞ് തലയിൽ കറുപ്പ് കച്ച കെട്ടിയ ഭൈരവൻ തന്റെ മാറിൽ അമർത്തി ചുരുട്ടി പിടിച്ച വലംകൈ മന്ത്രോച്ഛാരണത്തോടെ മുന്നിൽ ജ്വലിച്ച ഹോമകുണ്ധത്തിലേയ്ക്ക് നീട്ടി എറിഞ്ഞു…

‘ഭും’ എന്ന ശബ്ദത്തോടെ അഗ്നി ആളി മച്ചിൽ മുട്ടി……

അതിന്റെ പ്രകമ്പനം എന്ന മട്ടിൽ പുറത്ത് കാവിൽ ഉച്ചപ്പൂജ കഴിഞ്ഞത് അറിയിച്ച് പിത്തളമണിയുടെ ധ്രുദതാളം മുഴങ്ങി…..

ഹോമകുണ്ധത്തിന് വലത് ഭാഗത്ത് ഉമിക്കരി,അരിപ്പൊടി,മഞ്ഞൾ,സിന്ദൂരം ഇവയാൽ തീർത്ത വലിയ ഭീഭത്സമായ, തേറ്റാ പല്ലുകളോട് കൂടിയ ഭീകരരൂപം!
അഞ്ച് അടി സമചതുരത്തിൽ ഉള്ള വലിയ യക്ഷിക്കളം!

യക്ഷിക്കളത്തിന് നടുവിൽ ചമ്രം പടഞ്ഞ് കൊഴുത്ത് ഉരുണ്ട ഇരു കാൽമുട്ടുകളിലേയ്ക്കും കൈകൾ നീട്ടി വച്ച് വലിയ ഒരു തുവർത്തിന്റെ വലുപ്പം മാത്രമുള്ള ചെമ്പട്ട് മുലക്കച്ച കെട്ടി അഴിഞ്ഞ് പടർന്ന ഈറൻ മുടിയുമായി ചന്ദനവർണ്ണത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്തത് പോലുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ…..
………..വസുന്ധര!!!

നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള വസുന്ധരയുടെ ചെന്തെങ്ങിൻ കരിക്ക് പോലുള്ള ഗോളാകൃതി പൂണ്ട വലിയ മുലകൾക്ക് മദ്ധ്യേ വച്ചാണ് ചെമ്പട്ട് കൊണ്ട് മുലക്കച്ച കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്!

മാംസളമായ ആ തങ്കഗോളങ്ങളുടെ പാതിയും വെളിയിൽ ആണ്!

മുലക്കണ്ണുകളുടെ വൃത്തത്തിന്റെ പാതിയും ആ കെട്ടിന് മീതേ ആണ്!

കൂർത്ത വലിയ മുലഞ്ഞെട്ടുകൾ ആ നേർത്ത തുണിയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തെറിച്ച് നിൽക്കുന്നു…

കൊഴുത്ത് ഉരുണ്ട ഉണ്ണിപ്പിണ്ടി പോലുള്ള മിനുസമാർന്ന വണ്ണിച്ച തുടകൾ തറയിലെ ആ ചമ്രം പടഞ്ഞ ഇരുപ്പിൽ പടർന്ന് കിടക്കുന്നു…

ആ വണ്ണിച്ച തുടകൾ പരിപൂർണ്ണമായും നഗ്നമാണ്!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *