കാത്തിരുന്ന കളി [റോക്കി]

Posted by

കാത്തിരുന്ന കളി

Kaathirunna Kali Author Rocky

 

എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ് തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക

9വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കു കിട്ടിയ ഒരുനല്ല അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത്.

എനിക്ക് 17 വഴസുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു എന്റെ കസിൻ ചേട്ടൻ ഷിനുവിന്റെ. ഭാര്യശ്യാമമേച്ചി.

എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലല്ലോഎന്റെ പേര് ഷെഫി .5 ” രണ്ട് ഇഞ്ച് പൊക്കം . അധികം വണ്ണമില്ല. എനിക്ക് നീളമുള്ള പെമ്പിളേർ ഒരു വിക്നെസ് ആണ്.

ശ്യാമ ചേച്ചി അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ എന്റെ അത്ര പൊക്കം കാണും പക്ഷേ ചേച്ചിയെ എപ്പഴോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

വെളുത്ത നിറം നല്ല ഷെയ്പ് നല്ല ചന്തി. വലിയ മുല അങ്ങനെ ഒരു ക്യൂട്ട് ഗേൾ.

ചേച്ചിയെ ഓർത്തു ഒരുപാട് വാണം വിട്ടിട്ടുണ്ട്.

പക്ഷെ ഒരിക്കലും കിട്ടുമെന്ന് വിജാരിച്ചില്ല.

ഗൾഷിൽ ഫാമിലിയായി കഴിയുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കൽ എന്റെ കംമ്പനി ആവശ്യത്തിനായി റിയാദിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. വീക്ക് എന്റ് ആയതിനാൽ എന്റെ കസിൻസിനെ ഒക്കെ കണ്ട് ഒരു ദിവസം തങ്ങിയിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി. എന്റെ കസിൻ സിസ്റ്റിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തി.

അപോഴാണ് അവൾ പറയുന്നത് ശ്യമമേച്ചിയും ഫ്രൺസും അവിടെ അന്നുവരുന്നു . അവർ പിറ്റെ ദിവസമേ തിരിച്ച് പോകു എന്ന്.

എല്ലാവരും ഒരു 7 PM ആയപോൾ എത്തി. 4 ചരക്കുകൾ അതിൽ ജിൻസി ചേച്ചി നല്ല നീളമുള്ള നെടുവെിയൻ ചരക്ക്.

എന്നിട്ടും എന്റെ നേട്ടം ശ്യാമ ചേച്ചിയിൽ തന്നെ. ചേച്ചി കുറച്ച് വണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വയർ ഒട്ടുംകൂടിയിട്ടില്ല പക്ഷ മുലയു ചന്തിയും നല്ല സൂപ്പർ. ആയി . ചേച്ചിയുടെ ഒരോ ചലനങ്ങളും ഞാൻ നോക്കിവെച്ചു രാത്രി ഒരു സാങ്കൽപിക വാണം വിടാമല്ലോ അതല്ലേ നടക്കു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *