എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുലകൾ

Posted by

എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുലകൾ

ENTE AMMAYUDE MULAKAL BY MALAYALI 

 

name place and time  എല്ലാം privacy കു വേണ്ടി മാറ്റുന്നു !

പണ്ടുതൊട്ടേ ഒറ്റക്ക് കിടക്കാൻ പേടി ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ!

സ്വന്തമായി റൂം ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ പതുക്കെ മാറികിടന്നു തുടങ്ങി 

അച്ഛൻ leave നു നാട്ടിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വരും .

 വീടിൽ ഞനും അമ്മയും പിന്നെ സഹായത്തിനു ഒരു ആന്റി ഉം വരാറുണ്ട് !

എന്നെ school ഇൽ വിടുന്നത് ‘അമ്മ ആയിരുന്നു ! ഒരു car ഒണ്ട് വീട്ടിൽ ! അപ്പോൾ ‘അമ്മ തന്നെ കൊണ്ടുവിടും ആയിരുന്നു ! ചിലപ്പോൾ സഹായത്തിനു വരുന്ന ആന്റിടെ husband കൊണ്ടുവിടും! പുള്ളിയെ ഞാൻ പണ്ട് പപ്പേട്ടൻ എന്ന വിളിക്കാറ് !

പപ്പേട്ടൻ ആയിട്ടു nalla company ആയിരുന്നു ഞാൻ!

ഞാൻ 6 ആം ക്ലാസ് ഇൽ ചേർന്നപ്പോൾ ആണ് എന്റെ cousin same class ഇൽ join ച്യ്തത് !

joji എന്നാരുന്നു അവനെ വൈകിക്കാര് ! അവൻ ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ട് !എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം ഒന്നും അല്ലാരുന്നു !

joji ഡേ അച്ഛൻ ജോലി കഴിഞു അവനെ pick ചയ്യാൻ മിക്കവാറും ലേറ്റ് ആകും.  അതുകൊണ്ട് ‘അമ്മ അവനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ uncle വന്നു pick ചയ്യും.  

joji ഡേ അച്ഛൻ james uncle നു എന്നെ വലിയ കാര്യം ആരുന്നു !

jojide ‘അമ്മ nurse ആണ് gulf ഇൽ !

അവൻ ഇടക് gulf ഇൽ പോകും അമ്മെ കാണാൻ ! എനിക്ക് chocalate okke കൊണ്ടുതരുമായിരുന്നു. 

summer vacation time !

അന്ന് jojide birthday ആയിരുന്നു. 

ഞങ്ങളെ രാവിലെ ചെല്ലാൻ വിളിച്ചിരുന്നു !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *