കായലോരത്തെ ബംഗ്ലാവ് [ലൂസിഫർ]Teaser

Posted by

പുതിയ കായലോരത്തെ ബംഗ്ലാവ്

?ലൂസിഫർ?Teaser

ലൂസിഫർ ആദ്യമായി ഇൻസെസ്റ്റ് അല്ലാത്തൊരു കഥ എഴുതുന്നു.!!!

ഞാൻ എഴുതിയതിൽ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ കഥ “കായലോരത്തെ ബംഗ്ലാവ് ” ഇനി മുതൽ ഇൻസെസ്റ്റ് കഥയല്ല.

ഈ ഒരു തിരുത്തലിന് കാരണം സ്മിതയാണ്. സ്മിതയുടെ ഒരു കമന്റാണ്. “അഗമ്യഗമന തീമിൽ കഥയെഴുതി അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ലൂസിഫർ” എന്നതായിരുന്നു ആ കമന്റ്. സ്മിതക്ക് നന്ദി. പക്ഷെ, എനിക്കത് തിരുത്തിയേ പറ്റൂ.

വായനക്കാർ എനിക്ക് തുന്നിത്തന്ന ഇൻസെസ്റ്റ് രാജാവിന്റെ കുപ്പായം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ അഴിച്ചുവയ്ക്കുകയാണ്.

‘നിഷിദ്ധ സംഘമം’ ടാഗിൽ അല്ലാതെ എന്റെയൊരു കഥ കമ്പിക്കുട്ടനിൽ ആദ്യമായി പബ്ളിഷ് ചെയ്യുന്നു.

അതിന് ഈ കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഇതിൽ ഇതുവരെ കാര്യമായി ഇൻസെസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ്. അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ..

പഴയ “കായലോരത്തെ ബംഗ്ലാവ്” കയ്യിലുള്ളവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതുക്കും മേലെയാണ് പുതിയ കായലോരത്തെ ബംഗ്ലാവ്.!!! നാലാം ഭാഗം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 8 പേജ് കഴിഞ്ഞു. അതായത് വൃന്ദയുടെ പിന്നാമ്പുറം ഹാജിയാർ ഉത്ഘാടിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് സാരം.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ രതിയിൽ ഏർപ്പെടാത്തതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ധൈര്യമായി വായിക്കാം.! ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പിക്കഥകളുടെ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഈ കഥയെ ഉയർത്തുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

കാവൽക്കാരൻ പോലുമില്ലാത്ത കായലോരത്തെ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യ ഭാഗം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം റിലീസ് ചെയ്യും.

വായിക്കുക. ആസ്വദിക്കുക. ഒപ്പം ഓർക്കുക.

ഇതൊരു ലൂസിഫർ സ്റ്റോറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *