ഇക്കാന്‍റെ  ഭാഗ്യം 1

Posted by

ഇക്കാന്‍റെ  ഭാഗ്യം

Ikkante Bhagyam Part 1 Author : Bilal

 

റഹിം ഹാജി  ടെ  വീട് , അയാൾക്ക്‌  15 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ  ബാപ്പയും  ഉമ്മയും മരിച്ചു . പിന്നെ  3 അനിയന്മാരെയും  ഒരു  പെങ്ങളെയും  അയാൾ  ആണ് വളർത്തി  വലുതാക്കിയത് . ക്രഷിയും  അല്ലറ  ചില്ലറ  ബിസിനസ്  ഒക്കെ ചെയ്തു  അയാൾ  നല്ല  കാശു  ഉണ്ടാക്കി . സഹോദരങ്ങളുടെ  കാര്യങ്ങളും  കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള  ഓട്ടത്തിനിടയിലും  അയാൾ  ഒരു  കല്യാണം  കഴിക്കൻ മറന്നു . ഇപ്പോൾ  അയാൾക്ക്‌  നല്ല  ബാങ്ക്  ബാലൻസ്  ഉണ്ട് , സഹോദരങ്ങൾക്ക്‌ അതിൽ  നോട്ടം  ഉള്ളത്  കൊണ്ട്  അവർ  അയാളെ  വിവാഹം  കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചും  ഇല്ല .

നമുക്ക്‌ അവരുടെ  കുടുംബത്തെ  പരിചയപ്പെടാം .

രണ്ടാമത്തെ  ആൾ  സലിം . അയാൾക്ക്‌  ഇപ്പോൾ 36 വയസ്സ്  , ഗൾഫിൽ  ആണ് , ചെറിയ  എന്തോ  ജോലി  ആണ് . അയാളുടെ ഭാര്യ  ലൈല , 28 വയസ്സ് , 2 പെണ്മക്കൾ 14 ഉം  12 ഉം വയസ്സ് . അവർ ഇയാളുടെ  വീടിന്റെ  അടുത്ത്  തന്നെ  ആണ്  വീട്  വച്ചിരിക്കുന്നത് .

മൂന്നാമത്തെ  ആൾ ബഷീർ  , 33 വയസ്സ് , നാട്ടിൽ  ഇക്കാനെ  സഹായിച്ചു  നടപ്പ്  ആയിരുന്നു , 2 കൊല്ലം  മുന്നേ  ഒരു അപകടത്തിൽ  ശരീരം  തളർന്നു  കിടപ്പാണ് . അയാളുടെ  ഭാര്യ  നൂറ  24 വയസ്സ് , ഒരു മകൻ  9 വയസ്സ് . അവരുടെ വീടും  തറവാടിന്റെ  ചേർന്നാണ് . ആ കുടുമ്ബത്തെ നോക്കുന്നതു  റഹിം ഹാജി  ആണ് .

നാലാമത്തെ  ആൾ  സുഹറ , 28 വയസ്സ് , ഭർത്താവു  മൂസ , നാട്ടിൽ  ഒരു  ചെറിയ  കട  നടത്തുന്നു , നേരത്തെ  വേറെ  ബിസിനസ്  ഒക്കെ  നടത്തി  പൊളിഞ്ഞതാണ് . ഇപ്പോൾ  റഹിം  ഹാജി സഹായിച്ചാണ്  കട  നടത്തുന്നത് . അവർക്കു  ഒരു  മോൾ  13 വയസ്സ് . അവരും  തറവാടിന്റെ  അടുത്താണ്  താമസം .

അഞ്ചാമത്തെ  ആൾ  സാമി ,25 വയസ്സ് , ഇക്കാന്റെ  കൂടെ  എല്ലാത്തിനും  സഹായം  അവൻ  ആണ് . അവൻ കല്യാണം  കഴിച്ചിട്  ഒരാഴ്ച  ആയിട്ടേ  ഉള്ളു , ലിൻസാ 19 വയസ്സു, അവനാണ്  തറവാട്ടിൽ  ഇക്കാന്റെ  കൂടെ .

സഹോദരങ്ങൾക്ക്  ഇക്കാനെ  വലിയ  ഇഷ്ടം  ആയിരുന്നു  , എങ്കിലും  ഇക്കാന്റെ  സ്വത്തിൽ  എല്ലാർക്കും  നോട്ടം  ഉണ്ടായിരുന്നു . ഒരിക്കൽ  അയാൾ  തമാശക്ക്  അവരോടു  പറഞ്ഞു , “എന്റെ  കാര്യങ്ങൾ  നോക്കുന്നവർക്ക്  ആണ്  സ്വത്തിന്റെ  പകുതി , ബാക്കി  എല്ലാര്ക്കും  തുല്യമായി “.  അതുകൊണ്ട്  അവർ  എപ്പോളും  അയാളെ  സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ  ശ്രമിച്ചു  കൊണ്ടിരുന്നു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *