കക്കോൾഡ് ഫാമിലി 1

Posted by

കക്കോൾഡ് ഫാമിലി-1

cuckold family by cuckold hubby

മലയാളികൾക്കിടയിൽ കക്കോൾഡ് ഫാമിലികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന  കാലമാണല്ലോ.     ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ രണ്ടാംഭാഗം എഴുതാം. ……….

ബാബു… അതാണ് അവനെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേര്.

ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരനാണ്. ഒരു 22-24 വയസു പ്രായം തോന്നും. വീടിന്റെ പുറത്തും അകത്തും ഒരേപോലെ ജോലി എടുക്കും അവൻ. വർഷങ്ങൾ ഒരുപാടായി അവൻ ബംഗാളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ട്. വീട്ടു ജോലിക്കാരിയെ തേടി മതിയായ ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആണ് ഇവനെ ഒപ്പിച്ചു തന്നത്. എന്റെ ഭാര്യ സുജാതയ്ക്ക് ആദ്യം എതിർപ്പായിരുന്നു അവനെ വീട്ടിൽ നിർത്താൻ. എങ്ങിനെ വിശ്വസിച്ചു നിൽക്കും, എന്നാലും അവൻ ഒരു ആണ് അല്ലെ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അവൾ. പക്ഷെ ജോലിക്കു വേറെ ആരെയും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന വന്നപ്പോൾ അവളും മടിച്ചു മടിച്ചു സമ്മതിച്ചു. അങ്ങിനെ കുറെ വർഷങ്ങൾ മുൻപ് ബാബു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു സ്ഥിരം ജോലിക്കാരൻ ആയി. ജോലിയും താമസവും ഊണും ഉറക്കവും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ. 2 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നാട്ടിൽ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ സമയവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ.
ഇതിന്റെ ഇടയിൽ സുജാത ഗർഭിണി ആയി. അവളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും കൂടി സഹായത്തിനു വന്നതോടെ വീട്ടിൽ ബാബുവിന് ജോലി കൂടി. പ്രസവം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കൊച്ചിന് 3 മാസം ആയപ്പോഴാണ് അവരെല്ലാം പോയത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രസവരക്ഷയെ കുറിച്ചൊക്കെ ‘അമ്മ അവൾക്ക് നല്ല പോലെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അമ്മയുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ അനുസരിച്ചു പ്രസവം കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ അവൾ വിസ്തരിച്ചായിരുന്നു കുളി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *