ഒരു ദൽഹി കഥ – 4 (ബലാത്സംഗവും ഒരു പ്ലാനും)

Posted by

ഒരു ദൽഹി കഥ – 4

(ബലാത്സംഗവും ഒരു പ്ലാനും)

Oru Delhi Kadha 4 Author:Archana | PREVIOUS

വാഹന ഭോഗം കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഡൽഹിയുടെ തിരക്കിലേക്ക് പറന്നു. വൈകിയിരുന്നു. കുറച്ച് സമയം ഫ്രഷ് ആവാൻ പാതയോരത്തെ പാർക്കിൽ പോയിരുന്നു. തിരിച്ച ഹോട്ടലിലെത്തി. അഭി വാങ്ങിച്ച ഡ്രസ്സുകൾ അവന്റെ മുറിയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ട് പോയി. ഞാൻ മുറിയിലെത്തിയപ്പോൾ ‘അമ്മ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പോയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചോദിച്ചു ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സാധാരണ പോലെ ആ ദിവസവും കഴിഞ്ഞു. രാത്രി അഭിയുടെ നെഞ്ചിലെ ചൂട് പറ്റി കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. അമ്മയും ആദിയും ഉണ്ടല്ലോ? പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ചിട്ടയായി സമയം കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾ രതി കേളികളിലാറാടി. വൈകീട്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ ഒപ്പവും ചില ദിവസങ്ങളിൽ ആദി മാത്രമായും സമയം ചിലവിട്ടു. പരീക്ഷയെന്ന പേരിൽ പറഞ്ഞ സമയമൊക്കെ ഞാൻ അഭിയുടെ കൂടെ രതി പരീക്ഷ അവന്റെ മുറിയിൽ എഴുതുകയായിരുന്നു. ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും അഭിക്കും എനിക്കും മടുത്തു എന്ന തോന്നി. ഒരു വെറൈറ്റി വേണമെന്ന് ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ആ കാര്യം അഭിയോട് പറഞ്ഞു. അഭിയും വ്യത്യസ്‍തത എന്ന വിഷയത്തിൽ എന്നോട് യോജിച്ചു. എന്നാൽ എന്ത്? ആ സമയത്താണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോൺ കണ്ടത് എന്റെ മനസിലെത്തിയത്. രണ്ട ആണുങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണിനെ കളിക്കുന്നത് എന്റെ മനസിലേക്ക് ഓടിവന്നു . അഭി എങ്ങനെ എടുക്കും എന്ന എനിക്കറിയില്ലല്ലോ? എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അവനോട് പറയാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അവനിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട . ഒരു ഭോഗം കഴിഞ്ഞു അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തല ചേർത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ

ഞാൻ: അഭി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ?
അഭി: എന്താ? പറയു ഡിയർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *