കടികയറിയ പൂറുകൾ 2 (ചാര്‍ളി)

Posted by

കടികയറിയ പൂറുകൾ 2

Kadkayariya poorukal Part 2 BY ചാര്‍ളി

 

ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കുത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല.എനിക്ക് കഥയെഴുതി പരിചയം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ രീതിയിലെ എനിക്ക് വിവരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം നിങ്ങളെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഞാൻ മടുപ്പിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ സ്‌റ്റുപിഡ്…….

ഞാൻ കുഞ്ഞമ്മയുടെ അരികിൽ എത്തി സോപ്പും വാങ്ങി…എന്നിട്ട് അവരോട് ചോതിച്ചു എവിടെയ സോപ്പു തേക്കണ്ടത്.

കുഞ്ഞമ്മ: നി എന്റെ മുതുകൊന്നു സോപ്പിട്ട് താട അപ്പു…

അപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരായിരം ചിന്തകൾ ആയിരുന്നു ഇതിന് മുൻപും പലതവണ ഇവർ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇത്രയും കാലം വരെ ഇങ്ങനിത്രയും സ്വതന്ത്രമായ ഒരിടപെടൽ നടന്നിട്ടില്ല….

ഇന്ന് എന്തായാലും ഈ ചരക്ക് പൂറിയുടെ ചക്കര പൂറ്റിൽ ഞാൻ നീരാട്ട്‌ നടത്തും….എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ പതിയെ വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളോടെ അവരുടെ കഴുത്തിന് താഴെ പതിയെ തൊട്ടു. എന്തൊരു സോഫ്റ്റ് , അറിയാതെ കൈ അവിടൊക്കെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ, വികാരത്തോടെ അവിടെ തൊടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പതിയെ കൈ പിൻവലിച്ച് ചൊതിച്ചു ചകിരിയെവിടെ കുഞ്ഞമ്മ……

കുഞ്ഞമ്മ: ചകിരി വേണോ…

ഞാൻ: ഇല്ല ഞാൻ ചോതിച്ചത ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയ ശരീരത്തിൽ ചകിരിയിട്ട്‌ തേച്ചാൽ അവിടമൊക്കെ മുറിയില്ലെ നിങ്ങൾക്ക്….

കുഞ്ഞമ്മ:ഏയ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല നി വേഗം ഒന്ന് തേച്ച് താട തണുക്കുന്നു….

ഞാൻ പതിയെ എന്റെ കൈകൊണ്ട് അവരുടെ ആ മുതുകിൽ സോപ്പ് പതപ്പിച്ചു തെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ തന്നെ അവരുടെ പാവാടയുടെ കെട്ടഴിച്ചു ഒരുകൈകൊണ്ട് പിടിച്ചൊണ്ട് മുതുക് തേക്കാൻ പാകത്തിന് പാവാട ലൂസാക്കി തന്നു എനിക്ക് എന്ത് വേണം എന്നറിയില്ല അവരെ കെട്ടിപിടിച്ച് ബക്കിൽ ചേർന്ന് നിന്ന്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *