ശ്രീജകുഞ്ഞമ്മ

Posted by

ശ്രീജകുഞ്ഞമ്മ

SREEJAKUNJAMMA AUTHOR: VS

ഞാൻ വിഷ്ണു. ശ്രീജ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ആണ്. എന്നെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. എനിക്ക് 18 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. സാധാരണ ഈ പ്രായത്തിൽ ഉള്ള ആൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ എനിക്കും ആന്റിമാർ ആരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം. എനിക്ക് ഒരു 6 അടി പൊക്കവും അതിനൊത്ത തടിയും ഉണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ കുട്ടൻ എനിക്ക് 15 വയസ്സ് പ്രായം ആയപ്പോഴേ 7 ഇഞ്ച് ഉണ്ടാരുന്നു. അന്ന് മുതൽ തന്നെ എന്നേക്കാൾ പ്രായം ഉള്ള ആന്റിമാർ ആരുന്നു എന്റെ വാണാറാണിമാർ. നമ്മുടെ കഥാനായികയിലേക് വരാം. ശ്രീജ കുഞ്ഞമ്മ ആണ് എന്റെ കഥയിലെ നായിക. 32 വയസായെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഒരു 27 ൽ കൂടുതൽ പറയില്ല. ഭർത്താവിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട്‌ തന്നെ പ്രസവിക്കാനും ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കുഞ്ഞമ്മയെ കണ്ടാൽ തന്നെ നാട്ടിലെ ആൺപിള്ളേർടെ കൈക്കു പണിയാണ്. 36 സൈസ് മുലയും സാമാന്യം മോശം അല്ലാത്ത കുണ്ടിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ചരക്കാണ് ശ്രീജ കുഞ്ഞമ്മ. ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം. വാണമടി തുടങ്ങിയ പ്രായം മുതലേ ഞാൻ അവരുടെ ബ്രേസിയറും ജെട്ടിയും ഒക്കെ തക്കം പോലെ എടുത്ത് മണപ്പിക്കുകയും അതിൽ അടിച്ചൊഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമാരുന്നു. ഒരു ദിവസം കൊച്ചച്ചൻ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എന്നെ കൂട്ടിരിക്കാൻ അവിടെക് ചെല്ലാ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *