റംലയുടെ അനുഭവം

Posted by

റംലയുടെ അനുഭവം

Ramlayude Anubhavam bY Janefer

 

ഇത് ഒരു കഥ അല്ല അനുഭവം ആണ്….
എൻറെ പേര് റംല, എനിക്ക് 34 വയസ്സ് 2 കുട്ടികൾ, ഭർതാവ്‌ മരിച്ചു പോയ്‌. വലിയ സാമ്പത്തിക ഒന്നും ഇല്ല, വിട്ടു ജോലി കൊണ്ട് ജീവിതം നടത്തി പോന്നു. കുറിച്ച് നാൾ മുബൈ ഒരു അമേരിക്ക്‌ കാരുടെ വിട്ടീൽ ജോലികു പോയി. ആ വലിയ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ മാത്രം ആണ്. അമ്മയ നോക്കാൻ ആണ് വിളിചതു. നല്ലൊരു തുകയും തരും. അച്ഛൻ ഒരു പാവം ആണ്, ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പോയി. അച്ഛൻ പലപ്പോഴും ചേർന്ന് നിന്നും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി, ചെറിയ തട്ടി മുട്ട്‌. ഞാൻ കരുതി കുഴപ്പം ഇല്ലാതെ കാഷ് കിട്ടുന്ന വിടു ആണ്, ഇത് സാധാരണ ആൺങൾട പരിപാടി ആണ്. സംസാരത്തിൽ പലപ്പോഴും വൃത്തികേട്‌ പറഞ്ഞു, ഒരു രസം തോന്നി. അച്ഛൻ കൂടുതൽ അടുത്തു തുടങ്ങി, കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങീ. സെക്‌സ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആണ് പുള്ളിക്കാരനു. ഞാൻ കൂടുതൽ സഹകരണ നൽകി, കാഷ് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇരിക്ക ഒരു ദിവസം ഞാൻ പഴയ ട്രസ്സ്‌ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അച്ഛൻ മരുമകൾ കമ്പികുട്ടന്‍.നെറ്റ്ളുടെ റുമിൽ നിന്നും എടുത്തു തരാം എന്ന പറഞ്ഞു. റുമിൽ ചെന്നു ഒരോന്ന്‌ എടുത്തു , ഫുൾ കുടിയ ട്രസ്സ്‌, മോടേൺ ട്രസ്സ്‌. അച്ഛൻ ചിലതു തന്നു. ഞാൻ ജോലി തുടങ്ങി, അച്ഛൻ വന്നു സംസാരിച്ചു നിന്നു ഇടതു കൈ നീട്ടി എൻെറ ചന്ദി തടവി, ഞാൻ ഒന്നും ഞട്ടി അച്ഛൻ കൈ മാറ്റിയതും ഇല്ല. കൈ അനങ്ങി കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരൊ കാര്യം പറഞ്ഞു കൈ കൊണ്ട് തടവി ഞാൻ മിണ്ടില്ല, പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ശക്തമായി തുടങ്ങി. ഞാൻ മുഖത്തു നോക്കി ഒരു ഭാവവും ഇല്ലാതെ നൊക്കി, എൻറെ ബാക്കിൽ നിങ്ങി നിന്നു കെട്ടി പടിച്ചു. ഭ്രാന്തമായി കെട്ടി പടിച്ച്‌, ശരീരം ഫുൽ തടവി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തട്ടി മാറി. അച്ഛൻ വീണ്ടും വന്ന് കെട്ടി പിടിച്ചു, ഉമ്മ വച്ച് ഞാൻ പിടിച്ചു തള്ളി. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പേയി. അന്നു വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നു, എന്നോടും എൻറെ ഉമ്മയോടും സംസാരിച്ചു ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ, കാറിൽ നിന്നും ഒരു കവർ തന്നു ആ പഴയ തുണികൾ. അതിന്റെ അഖത്ത്‌ ഒരു പേപ്പർ, ഞാൻ അത് അകത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോയി നോക്കി ” ജോലി ക്ക്‌ വരണം, അങ്ങനെ സംബ്ബവിചു പോയി നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല”. ഞാൻ പിന്നീട് ചെന്നു, അച്ഛൻ മിണ്ടില്ല. ജോലി കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഇറങ്ങി. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത് , സെക്‌സ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി, അന്ന് ഞാൻ ഒരു റും വ്യത്തി ആക്കുക ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന്‌ റും ലോക്‌ ചെയ്തു, അ കണ്ണുകൾ എനേ കീഴടക്കിയ നോട്ടം ആയിരുന്നു. ഞാൻ അത് പ്രതിക്ഷിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത്‌.വന്നു കെട്ടി പിടിച്ചു, എന്നെയും കൊണ്ട് കട്ടിലിൽ കിടന്നു, എൻറെ മുകളിൽ കേറി കിടന്നു ഉമ്മകൾ കൊണ്ട് മൂടി, ട്രസ്റ്റ് ഒരോന്നായി അയാൾ ഊരി. എൻറെ വെളുത്തു ഉരുണ്ട ശരീരം അയാൾ നോക്കി, ഞാൻ അപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് കിടന്നു ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *