സുഷു തുഷു ഇഷു 6

Posted by

സുഷു തുഷു ഇഷു 6

Sushu Thushu Ishu Part 6 bY ഒറ്റകൊമ്പൻ  | Previous Parts

 

ഇഷാരയുടെ മുലകൂമ്പ് അന്തോണിയുടെ വായിലേയ്ക്ക് കയറിനിന്നു..
കാട്ടിലും മേട്ടിലും കൃഷിയും, “കളളകൃഷിയും”, വെടിവയ്പ്പുമായി നടക്കുന്ന അണ്ടിക്കാരൻ അന്തോണി, പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടല്ല വായ പൊളിച്ചത്, അയാളാദൃമായിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യജീവി
പാമ്പിനേക്കണ്ടിട്ട് ഇമ്മാതിരി പരാക്രമം
കാട്ടികൂട്ടുന്നത് കാണുന്നത്..
പാമ്പിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ കാറികരഞ്ഞ
ഇഷാര രണ്ടുമൂന്നുവട്ടം ചാടിതുളളിയിട്ട്
അന്തോണിയെ വട്ടംകേറിപിടിച്ചപ്പോൾ
അവളുടെ മുല’ലെവലിൽ നിന്നിരുന്ന അയാളുടെ പൊളിഞ്ഞ വായിലേയ്ക്ക്, ഇഷാരയുടെ കൂർത്ത മുലക്കൂമ്പുകളിലൊന്ന് തളളികേറിനിന്നു.

അവളുടെ വീണകുടം പോലുളള വിരിഞ്ഞ ചന്തി, അന്തോണി ഇരുകൈയാലും താങ്ങിപിടിച്ചു..
ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് കരയുന്ന ഇഷാരയുടെ ഇടത്തേക്കാൽ, അണ്ടിക്കാരൻറ്റെ കാലിൻ
ഇടയിലേക്ക് കയറി അണ്ടിയിൽ ഇടിച്ച് നിന്നു..
അവളുടെ മേൽതുടയുടെ നടുഭാഗം, അന്തോണിയുടെ ഷഡ്ഡിക്കുളളിൽ വളഞ്ഞ് തിങ്ങിയിരിക്കുന്ന തുമ്പികൈ’കുണ്ണയെ താങ്ങിനിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ..

വലത്തേകൈകൊണ്ട് ഇഷാരയുടെ ഇടത്തേ ചന്തി’പന്തും, മറ്റേ കൈകൊണ്ട് അവളുടെ “ധ”പോലിരിക്കുന്ന കാലിനിടയിലും അന്തോണി അമർത്തി പിടിച്ചു..
അവളുടെ ചന്തിവിടവിലും പൂറിലുമായി അമർന്ന, തന്റ്റെ ഉളളം കൈയിൽ, നേർത്ത ലെഗിൻസിനടിയിലുളള ഇഷാരയുടെ പൂറ്റിലെ ചകിരി’നാര് പോലുളള രോമക്കാട് തടഞ്ഞു.. അയാൾ പതിയെ ആ കൈപത്തി മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ചലിപ്പിച്ച് ഉളളംകൈകൊണ്ട്
അവളുടെ പൂറും, ചന്തിവിടവും തഴുകികൊണ്ടിരുന്നു.. അപ്പോൾ ആ രോമക്കാട്, പൂറ്റിൽ ഉരസുന്ന സ്പാർക്ക് അന്തോണിക്ക് തന്റ്റെ ഉളളംകൈയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു…

ഇതിനിടെ പാമ്പ്പോയോ എന്നറിയാൻ പിന്നിലേക്ക് തലതിരിച്ച് നോക്കിയ ഇഷാര, പേടിച്ച് അന്തോണിയുടെ അരക്കെട്ടിലേക്ക് ചാടികയറി കത്രികപൂട്ടിട്ടിരുന്ന്, അയാളുടെ കഴുത്തിലും തലയിലുമായി അമർത്തികെട്ടിപ്പിടിച്ചു പോയി….,
അവിടെ ഒരു പാമ്പല്ല.. 2 പാമ്പുകൾ..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *