പഞ്ചാബി ഹൗസ് 3

Posted by

പഞ്ചാബി  ഹൗസ് 3

Panjabi House Part 3 bY Satheesh |

PART-01 CLICK HERE | READ PART-02 CLICK HERE

 

പിന്നിലേക്കമർന്ന അവളുടെ കുണ്ടിയുടെ മൃദത്വം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ശരിക്കും പഞ്ഞിക്കെട്ടുപോലെ. അവളുടെ രണ്ടു മുലകൾക്കുമിടയിൽ എന്റെ കയ്യും ബസ്സിന്റെ കയ്യും സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു. അവളുടെ കക്ഷത്തെ വിയർപ്പുമണം എന്നെ കൂടുതൽ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു ഞാനവളുടെ വലത്തേ മുലയിൽ ഒന്ന് ഞെക്കി. പെണ്ണ് നിന്ന നിൽപ്പിൽ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി. പ്രതികരണം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടത്തെ മുലയും മാറി മാറി കാശാക്കാൻ തുടങി. ഞാനവളുടെ ഒരു ബട്ടൺ തുറന്ന് കയ്യകത്തേക്കു കയറ്റി പെറ്റികോട്ടിൽ കൈ തടഞ്ഞു. അതുനുള്ളിൽ കൈകയറ്റി ബ്രായിൽ നിന്നും വലത്തേ മുല പുറത്തെടുത്തു കാശാക്കാൻ തുടങ്ങി, രാവിലെ കണ്ട അവളുടെ ഉണക്ക മുന്തിരി കണ്ണുകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു. അവ ഞെരിടാൻ തുടങ്ങിയതും അവൾ എന്റെ കാതിൽ പറഞ്ഞു
‘അടുത്ത സ്റ്റോപ്പാണ് നിങ്ങടെ കമ്പിനി’
ഞാൻ കൈ പിൻവലിച്ചു മുകളിൽ നിന്നും ബാഗെടുത്തു ഇറങ്ങാൻ നേരത്തു അവളുടെ കുണ്ടിയിൽ നന്നായി ഒന്നമർത്തി, കഴുത്തിന് പിന്നിൽ നാവുകൊണ്ട് നക്കി, ഒരു ഉമ്മയും കടിയും കൊടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *