ബാഹുബലി 2

Posted by

ബാഹുബലി 2

Bahubali Part 2 bY Hafiz Rehman |  Previous Parts 

 

പിന്നീടങ്ങോട്ടുള്ള രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ശിവക്കും തന്റെ അമ്മയിലെ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി.മുലക്കച്ച താഴ്ത്തി കെട്ടി പകുതി മുലയും കാണിച്ചു നടക്കുക,പൊക്കിളിനു താഴെ ചേല ഇറക്കി കെട്ടുക,ചേലത്തുമ്പ് പൊക്കി കെട്ടി തുട കാണിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ശിവയുടെ കൗതുകവും ആകാംഷയും ഉണർത്തി,തന്റെ മകൻ പുറത്തു പോകാതെ വീട്ടിൽ കൂടുതൽനേരം നേരം ഇരിക്കുനതുകണ്ട കണ്ട കാഞ്ചന അടുത്ത പദ്ധതിയും ഇട്ടു,

ഒരു ദിനം കുളിക്കാൻ മറപ്പുരയിലേക്ക് കയറിയ ശിവയെ അവർ വാതിലിൽ വന്നു മുട്ടി വിളിച്ചു.”ശിവാ,ശിവാ ??”എന്താ അമ്മെ എന്നും ചോദിച്ചു വാതിൽ തുറന്നു വന്ന ശിവാ കണ്ടത് കൈകുമ്പിളിൽ എണ്ണയും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അമ്മയെ ആണ്,പതിവുപോലെ എല്ലാം ഇറക്കിയും കാണിച്ചും കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ശിവയുടെ കാമം ഉണർന്നു,

“സ്വാമിയുടെ പക്കൽ നിന്നും പ്രേത്യേകം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിച്ച എണ്ണയാണ്,ഞാൻ നിനക്കു തേച്ചു തരാം”കാഞ്ചന ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു.ശിവക്ക് അതൊന്നും കേൾക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധയെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ഒരു കല്ലിൽ ഇരുന്നു കൊടുത്തു,കാഞ്ചന പതിയെ തന്റെ ചേലയുടെ തുമ്പ് ഉയർത്തി കെട്ടി,ഉള്തുടകൾ വ്യക്തമായി കാണുന്ന തരത്തിൽ വെച്ചു,ശിവയുടെ കണ്ണുകളൊന്നു പിടഞ്ഞു,നല്ല വെളുത്ത തുടകൾ അവന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു,ഇരിക്കുന്ന അവന്റെ നേരെ കണ്മുന്നിലായി കാഞ്ചന ചെന്ന് നിന്നു,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *