ഗോവൻ യാത്ര -2

Posted by

ഗോവൻ യാത്ര

Govan Yathra Part 2 by ഭക്തൻ

മഡ്ഗാവ് സ്റ്റേഷനിൽ രാവിലെ എത്തുംമ്പോൾ സുഹൃത്ത് സുഷിലും ഭാര്യയും കാത്ത് നിൽപുണ്ടായിരുന്നു. നേരെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക്. സാധാരണ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാറുണ്ടെന്നല്ലാതെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാതിരിക്കാറാണ് പതിവ് . കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്ററ് കഴിച്ച് റെഡിയായി. ലീവ് കുറവായതിനാൽ സുഷിലും ഭാര്യയും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവാനും അവരുടെ കാർ നമുക്ക് തരാനുമായിരുന്നു തീരുമാനം… കല്ലൻഗോട്ടയ്ക്കും വാഗാ ബീച്ചിനും ഇടയ്കുള്ള വാഗാ പ്രിൻസസ്സ് എന്ന റിസോർട്ടിൽ് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 2മണിക്കായിരുന്നു ചെക്കിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് കണക്കാക്കി നമ്മൾ മഡ്ഗാവിൽ നിന്നും കുറച്ച് മുൻപെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു. സമാധാനത്തിൽ ഒരോ സ്ഥലത്തും കയറി ഇറങി പോവാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. വേഷം ഞാൻ ബർമുഢയും ടി ഷേർട്ടും , വൈഫ് റാപ്പ് എറൗണ്ടും ടീഷേർട്ടും. ഉള്ളിൽ എങിനെയായിരിക്കും എന്ന് പ്രത്യേഗം പറയേണ്ടല്ലോ?.. പോവുന്ന വഴിയിൽ അൽപം ആളോഴിഞ്ഞ റോഡുകളെത്തിയാൽ ഞാൻ കൈക്രിയ തുടങും. കൈ ആദ്യം കുറച്ച് സമയം മുട്ടിന് മുകളിലുംം പിന്നീട് മെല്ലെ തുണിനീക്കി ഇടത് കൈ വിരൽ അവളുടെ കാലുകൾ ക്കിടയിലെ ചുണ്ടുകളെ തഴുകലുമായിരിക്കും. ഗിയർ മാറ്റെണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു കൺടിന്വേഷൻ കിട്ടാൻ വിഷമിക്കും . ക്ഷീണം വന്നാൽ എൻ്റെ മടിയിൽ കമഴന്ന് കിടക്കും. സിബ്ബ് തുറന്ന് സാധനം വായയിലായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം ..

സാധാരണ ഇത് പോലുള്ള ഒറ്റക്കുള്ള യാത്രകളിലാണ് നമ്മുടെ ഒാരോരോ ഫാൻ്റസികൾ പരസ്പരം കൈമാറിയിരുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *