ഒരു വാനമ്പാടിയുടെ സുന്ദരനിമിഷങ്ങൾ 1

Posted by

ഒരു വാനമ്പാടിയുടെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ

രംഗം 1 പാൽമധുരം

Oru Vanampadiyude Sundara nimishangal Part 1 bY Saamy

 

(കഥയോ നോവലോ ഒന്നും എഴുതി പരിചയമില്ല   അനുഭവങ്ങൾ കുറിക്കുന്നു. അക്ഷതെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക )

ഞാൻ  കണ്ണൻ    എന്റെ ജീവിതത്തിലെ  ചില രതിസുരഭിലമായ  നിമിഷങ്ങള്ള  കുറിച്ചുള്ള  ഓർമകളാണ്  ഇ കഥ.എന്റെ നാട്  അങ്ങു മലയോര ഗ്രാമമായ അതിരപ്പിള്ളി അവിടെയാണ് എന്റെ ബാല്യവും കവ്മാരവും ഞാൻ ജീവിച്ചത്  ഒമ്പതാംക്‌ളാസിൽ കൊലപരീക്ഷ എഴുതി 2മാസത്തെ അവധി തുടങ്ങി  വിഷുവരുന്നു സാമ്പത്തികമായി അധികം ചുറ്റുപാടില്ലാത്ത കുടുംബമാണെന്റെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്തുള്ള കശുമാവിന്തോട്ടത്തിൽ പണിക്കുപോയാണ്‌ അവധിയും വിഷുവും എല്ലാം ആഘോഷിച്ചിരുന്നതു വീട്ടുകാരെ ഭുധിമുട്ടികണ്ടാലോ. നാനയിലെയും     സിനിമാമംഗളാറ്റിലേയും നാടുപേജിൽ  ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ  കണ്ടും കൂട്ടുകാരന്മാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ചെറുതായിമടക്കിയ കൊച്ചുപുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും പെണ് എന്ന വികാരം മനസിലേറിയകാലം കശുമാവിന്തോട്ടത്തിൽ എന്നെക്കൂടാതെ (ചേച്ചിമാരും അമ്മച്ചിമാരുമായ) പെണുങ്ങളാണ് പണിക്കുകൂടുതൽ വരുന്നത് കശുവണ്ടിപാറക്കലാണ് ജോലി  ഇറക്കിവെട്ടിയകഴുത്തുള്ള ഫുൾ ബ്ലവ്‌സും കൈലിയും ഉടുത്തുവരുന്ന രാധാമണിചേച്ചിക്കൊപ്പമാണ് ഞാനെപ്പഴും പണിക്കൂനിൽകുക കാരണം( സിനിമാമാസികയിൽ മാത്രം കണ്ടുകൊതിച്ചിട്ടുള്ള മാറിടങ്ങളുടെ മാംസളമായഭാഗങ്ങളും പൊക്കിൾച്ചുഴിയും  എല്ലാം നേരിൽ കാണാനുള്ളകൊതി) )ചേച്ചിയുടെകൂട്ടുകാരാതിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടു എന്നോട് സ്നേഹവും കരുതലും കൂടുതലാണ് ഞാനടുത്തുനിന്നുമറിയാൽ കണ്ണാ എന്നുവിളിച്ചു ചുറ്റും തിരയും    അതുകൊണ്ടുഞാനെപ്പഴും ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽനിന്നുമാത്രമേ കശുവണ്ടിപാറക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *