കാമവല്ലി 1

Posted by

കാമവല്ലി 1

 

Kamavally bY Shilog

 

എന്റെ പേര് അനിഷ് വിട്ടിൽ അമ്മ അച്ഛൻ അനിയൻ അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ ആണ്. ഇരുനിറമാണ് എനിയ്ക്ക് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വാണമടി തുടങ്ങിയതാണ് അങ്കനവാടി ടിച്ചർ കോമളവല്ലിയെ അന്ന് അവർക്ക് നാൽപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്.ഇന്ന് നാൽപത്തി ഏഴ്. എനിക്ക് ഇരുപത്തി നാല്, എന്നാലും കമവല്ലിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല വയസ്സ് കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച സൗന്ദര്യവും കൂടുന്നതാണ് അവരുടെ ശരിര രഹസ്യം തയ്യിൽ കോമളവല്ലി എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് എന്നാൽ എല്ലാവരും വിളിക്കുക കോമള വല്ല്യമ്മ എന്നാണ്.വെളുത്ത നിറവും ഇളം റോസ് നിറത്തിലുള്ള ചുണ്ടും ഉടയാത്ത മുലകളും നല്ല വിത്തിയുള്ള ചന്തിയും പാകമൊത്ത ശരീരവും ആണ് കോമളവല്ല്യമ്മക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ്
ഭർത്താവ് മരിച്ചതാണ് പട്ടാളത്തിൽ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്‍റെ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങി അവിടെ നിന്നും പോന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിടും വെച്ച് അതിലാണ് വല്ല്യമ്മയും വയസ്സായ അമ്മയും താമസിക്കുന്നത് കുട്ടികളില്ല മുന്ന് ആങ്ങളമാരുണ്ട് അവര് ഭാര്യ വിട്ടിലാണ് താമസം നാലഞ്ച് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയെ കാണാൻ ഒന്ന് വരും അന്ന് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും എന്റെ വിടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പറമ്പ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉള്ള താണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചുടല യാണ് മറു ഭാഗത്ത് പ്ലാവും മാവും തെങ്ങുമാണ്.എല്ലാ ഞാറാഴ്ചയും വല്ല്യമ്മ പറമ്പിൽ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഞാറാഴ്ച ഞാ പണിക്ക് പോവാൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുടി പുതച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അമ്മ വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിച്ചു “എsാ എS അനിയേ എണിറ്റേ വന്ന് ആ ചക്ക ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തെ വല്ല്യമ്മക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്നു അമ്മ വീണ്ടും വന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *